Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLu shi ba shi shou / Rui Xue
ชื่อผู้แต่งRui Xue.
พิมพลักษณ์Tian Jin : Xin Hua, 1985
เลขเรียก895.11 R934l
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLu You de gu shi = ลู่ โหยว เตอ กู้ ซื่อ / Cao JiPing.
ชื่อผู้แต่งCao, Jiping.
พิมพลักษณ์Shanghai : Shao nian' er tong chu ban she, 1983.
เลขเรียกPL2687.L8 C36 1983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQian jia shi / Meng Hao Ran
ชื่อผู้แต่งMeng Hao Ran.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Guang Zhi Shu Ju, [198-]
เลขเรียก895.11 M544q
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQian jia shi xin zhu / Wang Qu Xing
ชื่อผู้แต่งWang Qu Xing.
พิมพลักษณ์Xian Ning : Hu Bei Shao Xian''cr Tong, 1983
เลขเรียก895.11 W246q
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRyokan, Zen monk-poet of Japan / translated by Burton Watson.
ชื่อผู้แต่งRyokan.
พิมพลักษณ์New York : Columbia University Press, c1977.
เลขเรียกPL797.6 .A29 1977
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSu zhou shi ci
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Gu Ji, 1985
เลขเรียก895.11 S938
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi san bai shou ji jic / Hong Tang Tui Shi
ชื่อผู้แต่งHong Tang Tui Shi.
พิมพลักษณ์Tai Wan : Ding Yuan Wen Hua Shi Ye, 1988
เลขเรียก895.11 H772t
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Gary Snyder reader : prose, poetry, and translations,1952-1998.
ชื่อผู้แต่งSnyder, Gary 1930-
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : Counterpoint, 2000.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThree Chinese poets : translation of poems by Wang Wei, LiBai, and Du Fu / Vikram Seth.
พิมพลักษณ์New York : Harper Perennial c1992.
เลขเรียกPL2658.E3 T46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWang wei shi bai shou / Zhang Feng Po
ชื่อผู้แต่งZhang Feng Po.
พิมพลักษณ์Shi Jia Zhuang : Hua Shan Wen Yi, 1985
เลขเรียก895.11 Z63w
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYing xiang le wo de liang bai shou shi ci : qing shao nian ke wai yu wen du ben / Shu Ting xuan ...
ชื่อผู้แต่งShu, Ting 1952-.
พิมพลักษณ์Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL2518 S48 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYuan Mei : eighteenth century Chinese poet / Arthur Waley.
ชื่อผู้แต่งWaley, Arthur.
พิมพลักษณ์London : Routledge, 2011.
เลขเรียกPL2735.A5 Z94 2011,928.1 Wa149Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZen poems of the five mountains / David Pollack.
ชื่อผู้แต่งPollack, David.
พิมพลักษณ์New York, N.Y. : Crossroad Pub., 1985.
เลขเรียกPL3054.5.E5 P771z 1985,895.11 P771Z
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhaongguo shixuejia ping zhuan / Chen Qing Chuan and other.
พิมพลักษณ์Henan : Zhong zhou gu qi, 1985.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา