Found: 263  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWondering into thai culture or thai whys and otherwese / Mont Redmond
ชื่อผู้แต่งRedmond, Mont.
พิมพลักษณ์Bangkok : Mont Redmond, 1999
เลขเรียกDS568 .R318 1998,306.09593 R325W 2/1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWondering into Thai culture or Thai whys and otherwise / by Monte Redmond.
ชื่อผู้แต่งRedmond, Monte.
พิมพลักษณ์Bangkok : Redmondian Insight Enterprises, 2002, c1998.
เลขเรียกDS568 .R438 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWondering into Thai culture or Thai whys, and otherwise / Mont Redmond
ชื่อผู้แต่งRedmond, Mont
พิมพลักษณ์Bangkok : White Lotus, 2012
เลขเรียกDS568 .R35 2012,306.09593 R318W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWriting from Asia : Treasures Myths and Traditions / National Museum Volunteers.
ชื่อผู้แต่งNational museum volunteers (thailand)
พิมพลักษณ์Bangkok : Thai Wattana Panich Press, 1996.
เลขเรียกDS568 .N38
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYou yet know me little go / writier :Evgeny Belenkiy ; photographer : Alexei Boitsov.
ชื่อผู้แต่งBelenkiy, Evgeny.
พิมพลักษณ์Moscow : Royal Thai Embassy, c2006.
เลขเรียกDS566.2 B45 2006,915.9304 B428Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYour guide to the Chao Phraya River of kings / Harold Stephens.
ชื่อผู้แต่งStephens, Harold.
พิมพลักษณ์Bangkok, Thailand : Asian Communications, c2000.
เลขเรียกDS588.C414 S74 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ำ :...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล เวชวงค์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนพยุหยาตราชลมารค = The Grand Royal Barge Procession / จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ; เนื้อหาแ...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2542.
เลขเรียกGT4078 .ธ34 2542,390.22 ธ241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤษ์งาม ยามดี : ไขความลับกฤษ์ยามอันเป็นมงคล สู่โชคลาภวาสนา/ สมบัติ จำปาเงิน.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2549.
เลขเรียกBQ 4990.T5 ส254ฤ 2549,133.5 ส16ฤ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยง / รวบรวมโดย คณะทำงานโครงการคลังปัญญางานพัฒนาชาวเชา 53 ปี ; กองบรรณาธิการ: สุดาวดี เตชานัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 2555.
เลขเรียกDS570.K37 ก372 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย / บัวผัน สุพรรณยศ
ชื่อผู้แต่งบัวผัน สุพรรณยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2548.
เลขเรียกGR480 บ279ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านไทย / กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก644 2557,790.1 ก511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านไทย / สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก499 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ : กรณีศึกษาชุมชนเลียบคลองม...
ชื่อผู้แต่งนวมณฑ์ อุดมรัตน์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากิจกรรมนันทนาการเชิงวัฒนธรรมของชาวภูไทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว / พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา