Found: 6,703  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
6,691
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงรายงานวิชาการ / สมพร พุฒตาล เบ็ทซ์.
ชื่อผู้แต่งสมพร พุฒตาล เบ็ทซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกLB1047.3 ส43,808.066 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6,692
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบแผนการเขียน องค์การอนามัยโลก = WHO style guide / บรรณาธิการ วิชัย โชควิวัฒน ; ผู้แปล ธีรเดช อุทัย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2556
เลขเรียกWZ 345 บ285 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
6,693
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อขอรับทุนการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล : รายงานการวิจัยกา...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เวชยชัย
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกLB1577.T5 ร451ค,371.224 อ253ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6,696
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงเรียนนักเขียน : ศิลปะการเขียนสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ / เพลินตา รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเพลินตา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2552.
เลขเรียกPL4177 พ924ร 2552,808.025 ร925 2552 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6,697
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใบใหญ่ของคนตัวเล็ก / กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกPN4781 ล963 2554,089.95911 ล819
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
6,698
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง中国社会概览 上 / 沈治钧.
ชื่อผู้แต่งShen, Zhijun.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2000.
เลขเรียกPL1128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6,699
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง初级汉语课本 汉字读写练习 / 鲁健骥.
ชื่อผู้แต่งLu, Jianji.
พิมพลักษณ์BEIJING : BBEIJING YUYAN DAXUE CHU BAN SHE, 2006.
เลขเรียกPL1271 L926 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6,700
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง发展汉语 : 中级写作(Ⅰ) / 蔡永强
ชื่อผู้แต่ง蔡永强
พิมพลักษณ์北京 : 北京语言大学出版社, 2015
เลขเรียกPL1129.e5 C133f 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6,701
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง发展汉语 : 高级写作(Ⅰ) / 岑玉珍
ชื่อผู้แต่ง岑玉珍
พิมพลักษณ์北京 : 北京语言大学出版社, 2017
เลขเรียกPL 1129.e5 C395g 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6,702
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง发展汉语. 高级写作 ⅠⅠ = Developing Chinese : advanced writing course ⅠⅠ / 岑玉珍
ชื่อผู้แต่ง岑玉珍
พิมพลักษณ์北京 : 北京语言大学, 2019
เลขเรียกPL1171 C395f 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6,703
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง한국어능력시험 토픽 II : 쓰기 = TOPIK II : writing /Hangugeo Neungnyeok Siheom Topik II. / Eunhwa Jeong.
ชื่อผู้แต่งJeong, Eunhwa.
พิมพลักษณ์Seoul : Sidae Gosi Gihoek, 2020.
เลขเรียก495.7 Je54 2020
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา