Found: 307  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแก่นเกษตร.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2516-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
302
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่บ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแม่บ้าน จำกัด, 2520-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
303
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่และเด็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์หนึ่งเจ็ด, 2520-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
304
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแหล่งธุรกิจ พารวย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
305
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโรงพักเพื่อประชาชน (วารสาร)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
306
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไทย-ภารต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
307
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไทยเนอร์สซิงไทม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิ เจอร์นัล.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา