Found: 5,465  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" / [กองบรรณาธิการ ทิพยธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์, สายฝน โสวัณณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73ปีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง76 นิทานชาดกสอนใจเด็กดี / อลิษา โอฬารรัตน์มณี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกPZ90.T5 จ567 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ปาฎิหาริย์จิต ชีวิตเปลี่ยน / ธรรเต้ ณรัฐกรณ์
ชื่อผู้แต่งณรัฐกรณ์ ธันยะวุฒิโรมม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558
เลขเรียก128.2 ณ17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 เซียนหุ้นหมื่นล้าน เขาทำได้...คุณก็ทำได้ / ภัชราพร ช้างแก้ว.
ชื่อผู้แต่งภัชราพร ช้างแก้ว.
เลขเรียก332.6322 ภ112ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พี บาลานซ์ ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง , 2558
เลขเรียกLB 1028.3 ช432ป 2558,371.33 ช432ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง83 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2558
เลขเรียก352.24 ส215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปี ชีวิต--ดั่งสายน้ำ / ธีระ รามสูต
ชื่อผู้แต่งธีระ รามสูต
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
เลขเรียกWZ100 ธ662 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปี รศ.ดร.กวี จุติกุล บูรพาจารย์ของชาวเกษตร มอดินแดง / [สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศิริภัณฑ์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 พุทธ 9 เต๋า 9 เซ็น / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกBQ9265.4 ส893 2558,200 ส893ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ธรรมที่ควรทำ ชาติชาย พุทธคุณ.
ชื่อผู้แต่งชาติชาย พุทธคุณ
พิมพลักษณ์ชลบุรี มีดอกมีผล ธรรมะ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการสอนวัฎจักรการเรียนรู้7ขั้นที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ ทองหล่อ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
เลขเรียกวน 373.236 ณ19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง@4a 2015 : Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Srivija : Architecture, Ur...
พิมพลักษณ์สงขลา : ,คณะ [2558]
เลขเรียกNA2256.6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAcute Physics เก่งฉับพลันฟิสิกส์ / จักรภพ ก้านจักรและคณะ.
ชื่อผู้แต่งจักรภพ ก้านจักร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวา โกลด์ มีเดีย,2558.
เลขเรียก530 จ226อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAGE ESTIMATION FROM TOOTH CEMENTUM ANNULATION IN THAI ADULTS/ พิมพ์พงศ์ สุวรรณธาดา
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พงศ์ สุวรรณธาดา
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา