Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) = Introduction to information scienc...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกZ 665 ส674 2552,020 ส481ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าเตรียมทหาร สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 / สมจิตต์ ชัยดิลก...(และคณะ), รวบรวมและ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกU 635 ส236ฉ 2552,371.26 ฉ57 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา