Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาสมาธิ / [พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต].
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2562.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ418ส 2562/2,294.3422 �23�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหายหมดจด แค่กดจุด / Masatoshi kato ; ชุติมน ยงมานิตชัย, แปล.
ชื่อผู้แต่งคะโต, มะซะโตะชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562.
เลขเรียกRM723.A27 ค231 2562,615.82 ค237ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาณาจักรผักพื้นถิ่น จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการกิน / โสภา ศรีสำราญ ; เสกสรรค์ ทุมมัย, ผู้วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งโสภา ศรีสำราญ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล, 2562.
เลขเรียกTX557 .ส94 2562,QV770.JT3 ส984อ 2562,641.5 ส984อ 2562
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเติมรักให้เต็มใจ / มิณรญา.
ชื่อผู้แต่งมิณรญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย & บอลติก / ผู้เขียน วรุตม์ โอนพรัตน์วิบูล ; บรรณาธิการ วศิน เพิ่มทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งวรุตม์ โอนพรัตน์วิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีพลัสไกด์, 2562.
เลขเรียกDL11.5 ว333 2562,914.8 ว334ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองเริงร่ำ : ราหูหอมจันทร์ Vol.21 มกราคม 62- มิถุนายน 62 / วัชระ สัจจะสารสิน, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์, 2562
เลขเรียก808.8301 ม6112 2562
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อสยามพลิกผัน / ธงชัย วินิจจะกูล
ชื่อผู้แต่งธงชัย วินิจจะกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2562
เลขเรียกJQ1745 ธ118 2562,959.3 ธ117ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอ๊ะ นั่นเสียงของใครนะ / กฤติญา น้อยคล้าย ; ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งกฤติญา น้อยคล้าย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแค่เริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ายแพ้ / หนุ่มเมืองจันท์
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
เลขเรียกBF410 ห159ค 2562,158 ห160ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกสามศูนย์ = A world of three zeros / Muhammad Yunus ; ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์, แปล
ชื่อผู้แต่งยูนัส, มูฮัมหมัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
เลขเรียกHD60 ย484 2562,330 ย484ล 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา