Found: 265  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยไทย : ต้องก้าวให้พ้นกับดักโลกาภิวัตน์ไปให้ได้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2562
เลขเรียกLB2341.8.T5 พ93 2562,378.593 พ975ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาซาโยชิ ซน แห่ง SoftBank / Takenobu Miki
ชื่อผู้แต่งมิกิ, ทาเคโนบุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
เลขเรียกHD9696.2.J32 ม551ม 2562,650.1 ม551ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาดาม ญู ผู้หญิงหลังบัลลังก์ : นางเสือแห่งเวียดนาม / วราวุธ [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งวราวุธ [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2562
เลขเรียกDS556.93.T676 ว326ม 2562,959.7 ว326ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตโดยวิธีภาวะสุดขีด = Limit state design for structural concrete ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2562.
เลขเรียกTA681.5 ม435 2562,624.183 ม224
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาลีรติกานต์ / ฉัตรฉาย.
ชื่อผู้แต่งฉัตรฉาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิคสัญญี = Under the bus shelter and other stories / Naguib Mahfouz
ชื่อผู้แต่งมาห์ฟูซ, นากิบ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ / แทโฮ รยู ;ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งรยู, แทโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกLC 1087.4 ย471ย,371.33 ร151ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนรอยรถไฟไทย : สืบสานและต่อยอด / อิจิโร คากิซากิ ; มุทิตา พานิช, แปล.
ชื่อผู้แต่งคากิซากิ, อิจิโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกHE 3380.5 .T5 ค21 2562,385.09593 ค299ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายดิจิทัล / คณะวิชาการ The Justice group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อักษร, 2562
เลขเรียก343.09944 ร1761 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาของศาลและกฏหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม T...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม, สถาบันอนุญาโตตุลาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2562
เลขเรียก347.09 ร155 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561 เล่ม 2 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2562
เลขเรียกกม.342.599 ศ27ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / ถวิลวดี บุรีกุล.
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียก340.11 ถ1737ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา