Found: 265  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเทพเจ้าไวกิ้ง = Viking mythology / คอสมอส, เขียน.
ชื่อผู้แต่งคอสมอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562.
เลขเรียกBL860 .ค55 2562,398.2 ค229ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่นรู้ : กุญแจสู่ชีวิตที่สมดุล = Awareness : the key to living in balance / ผู้เขียน OSHO ; ผู้แปลแ...
ชื่อผู้แต่งโอโช่, ค.ศ. 1931-1990.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2562.
เลขเรียกBP605.R34 อ827,299.93 อ968ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่ายภาพให้มีพลัง = The power of image / นคเรศ รังควัต.
ชื่อผู้แต่งนคเรศ รังควัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกTR148 น131ถ,771 น123ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้าไอน์สไตน์เป็นฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร = How to think like Einstein / Scott Thorpe, เขียน : อรณี อร...
ชื่อผู้แต่งธอร์ป, สก็อต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562
เลขเรียกBE449 ธ419ถ 2562,158 ธ419ถ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการประเมิน / ศิริชัย กาญจนวาสี.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกAZ191 ศ452 2562,001.4 ศ452ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสี (ฉบับสุดคุ้ม) / สมภพ จงจิตต์โพธา, เขียน.
ชื่อผู้แต่งสมภพ จงจิตต์โพธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2562.
เลขเรียกND1488 ส271ท 2562,752 ส271ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก / ณัฐพร สุดดี.
ชื่อผู้แต่งณัฐพร สุดดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก372.86 ณ112ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำกาแฟให้เป็นเรื่องง่าย / เซบาสเตียน ราชิเนก, ชุงเลง ทรัน ; ยานนีส วารูต์ซิโกส, ภาพ ; นันท์นิชา ภัท...
ชื่อผู้แต่งราชิเนก, เซบาสเตียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2562.
เลขเรียก633.73 ร223ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำงานยังไงให้คุณมีมูลค่าสูงสุดในองค์กร / โนงุจิ มาฮิโตะ, ผู้เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งมาฮิโตะ, โนงุจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562.
เลขเรียกBF481 ม551 2562,158.7 น931ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเล่านิทานและเรื่องอื่นๆ / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, เล่าเรื่อง ; เทพศิริ สุขโสภา, เขียนภาพ.
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2562.
เลขเรียกPL4209.3 น618 2562,808.84 น3611น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาดาว / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย [ผู้จัดจำหน่าย], 2562
เลขเรียกQB64 น618 2562,523.8 น618น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทราล่ารัก / Black Coffee ; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล ; Kira, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งแบล็ค คอฟฟี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทเซย์บุ๊กส์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานต้นไม้ / ณิชา พีชวณิชย์ ; วรพรต ก่อเจริญวัฒน์, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งณิชา พีชวณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2562
เลขเรียก398.2 ณ432น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา