Found: 474  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชมรมคนมีสัมผัสพิเศษ : ตอน ยับยั้งชั่งใจ / ผู้เขียน อลินา
ชื่อผู้แต่งอลินา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลูกองุ่น, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายให้ได้ ขายให้ดี วิธีขายทำกำไร โดย กรวิชญ์ กิจเจริญกุล text
ชื่อผู้แต่งกรวิชญ์ กิจเจริญกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอดีเจ 2558
เลขเรียกHF5438.4 ก45,658.85 ก182ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา / วศิน อินทสระ text
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2558
เลขเรียกBQ554 ว357 2558,294.3 ว357ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวเภสัชภัณฑ์การออกแบบและพัฒนา / พัฒนา ศรีพลากิจ
ชื่อผู้แต่งพัฒนา ศรีพลากิจ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
เลขเรียกR856 พ63,QV35 พ6ช 2558,610.28 พ113ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซ่อมปมบ่มรัก / ณวลี.
ชื่อผู้แต่งณวลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แจ่มใส, 2558.
เลขเรียกนว ณ258ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดันเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ด้วย Google Adwords / ศุภณัฐ สุขโข.
ชื่อผู้แต่งศุภณัฐ สุขโข.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
เลขเรียกHF6146.I58 ศ7ด 2558,659.136 ศ686ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุ จักรวาล พิษภัย / โครงการเวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย.
ชื่อผู้แต่งโครงการเวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558.
เลขเรียกQB980 ด63,523.1 ด541 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยฮอกไกโด = Hokkaido / วศิน เพิ่มทรัพย์, DPlus Guide Team
ชื่อผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2558.
เลขเรียกDS 812 ว183ต 2558,915.2 ว183ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะวันออก - ตะวันตก....ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558
เลขเรียกCB251 .อ722 2558,กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.,901.9 อ238ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่าง Smart job description / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ชื่อผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซนเตอร์, 2558
เลขเรียกHF5549.5.J613 ณ242 2558,658.306 ณ242ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ text
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558
เลขเรียกCR 4529.T35 ก172ต 2558,929.8 ด217ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา