Found: 558  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
556
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา tu-asean forum (ครั้งที่ 8 : 2558 : ปทุมธานี)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกHC445 ก525 2558,327.593 ท94ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
557
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไปให้ถึงคำว่าใช่ / สุรชัย ชาญอนุเดช ; ดุษฎี ผลานุวัตร, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ชาญอนุเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2558.
เลขเรียกHF5386 ส847 2558,650.1 ส847ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
558
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ที่คุณต้องรู้ / วาสนา ประชาชนะชัย
ชื่อผู้แต่งวาสนา ประชาชนะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558
เลขเรียกPL535 .ว65 2558,495.6824 ว491ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา