Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 : 3...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน = The golden heritage of ASEAN textiles / บรรณาธิการ เผ่าทอง ทองเจ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2558.
เลขเรียกNK4777 ภ697
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 = Fisheries statistics of Thailand 2015 / ศูนย์สารสนเทศ กรมประ...
ชื่อผู้แต่งกรมประมง. ศูนย์สารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา