Found: 3,606  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง56 นักคิดพลิกประวัติศาสตร์ = The lives of historical persons in the world / Murotani Tsunezo ; แปล, ...
ชื่อผู้แต่งMurotani, Tsunezo
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี, 2558
เลขเรียกD24 ม-ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง568 ความรักของคนพิเศษ / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
ชื่อผู้แต่งอติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRK 55.H3 อ143ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สมาคมห้องสมุดประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชืพบรรณารักษ์ = 60 Years of Thai library ass...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2558
เลขเรียกZ 673 .A54T5 ส16 2557,027 ก27ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร พระคุณูปการอันยาวนานต่อพระพุทธศาสนา / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา, 2558.
เลขเรียกDS586.S5 พ273 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เคล็ด (ไม่) ลับ UP ผลงาน / ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ชื่อผู้แต่งชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558
เลขเรียกBF637.S8 ช-ห 2558,158.7 ช358ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง68 เคล็ดวิชาความสำเร็จ / สุพัตรา มะโนนัย.
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา มะโนนัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช, 2558.
เลขเรียกBF637 ส831,158 ส831ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง69 คำสอนของในหลวง ''ครองแผ่นดินโดยธรรม'' / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกอ 923.1593 ส225ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง7 Wonders concert [music]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเนริโอ, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 กระบวนการที่จำเป็นสำหรับนักฝึกอบรม / วรณัน พินิจดี.
ชื่อผู้แต่งวรณัน พินิจดี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บัดดี้ ครีเอชั่น, 2558.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ว43,658.3124 ว272จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี [videorecording] / สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ร้อยพันเชิงชีวิต จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์แพค, 2558.
เลขเรียกAC159 ย177จ,158 ย534จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกD767.47 จ688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เมนูอาหารไทย / ระพีพรรณ เทพคุณ [text]
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ เทพคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกTX 724.5.T5 ร146จ,641.59593 ร245จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา