Found: 1,660  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน นวัตกรรมชุดชั้นใน สวยจากภายในสู่ภายนอก / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
152
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน น้ำท่า (ท่าน้ำ) / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
153
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน ประติมากรรมอวัยวะ เติมเต็มชีวิต / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
154
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน พลังงานนิวเคลียร์ อานุภาพไร้ตัวตน / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
155
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน มหรสพหลวง / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
156
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน ย้อมผ้า สร้างสีสันใส่ผืนผ้า / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
157
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน วิถีทอง วิถีไทย / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
158
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน สกลนคร เมืองแห่งสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecord...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
159
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน สมรภูมิดนตรี / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
160
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน เปียโน ราชาแห่งเครื่องดนตรี / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
161
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน เหมียวซ่า ขวัญใจมหาชน / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
162
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน แซลมอน นอร์เวย์ / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
163
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน ไขปริศนาชุดออกกำลังกายระดับโลก / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ / สถาบันคลังสมองของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2561.
เลขเรียก378.1 ก153 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ / สถาบันคลังสมองของชาติ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันคลังสมองของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2561.
เลขเรียก378.1 ส181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา