Found: 56  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-01 Windows 10 พื้นฐาน ปรับแต่ง แอพสำคัญ ดูแลระบบ แก้ปัญหา เน็ตเวิร์ก ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : บริษัท รีไวว่า จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกQA76.774.ม93 ว63 2563,005.369 ว617 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-01 ภาวะวิกฤตทางวิสัญญีวิทยา = Anesthetic crisis / บรรณาธิการ ปรก เหล่าสุวรรณ์, สุรัญชนา เลิศศิริ...
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]
เลขเรียกWO200 .ภ65 2563,617.96 ภ476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กบฏชาวนา : มูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคอาณานิคม / รณชิต คูหา ; ปรีดี หงษ์สต้น แปล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 รณชิต คูหา.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]
เลขเรียกDS463 .ร32 2563,303.62 ร142ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การพยาบาลผู้สูงอายุ : ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ. เล่ม 2 = Gerontological nursing : intereste...
ชื่อผู้แต่ง880-01 วณิชา พึ่งชมภู.
พิมพลักษณ์880-04 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]
เลขเรียกWY152 .ว362 2563 ล. 2,613.0438 ว157ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design / โดย ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2563 [2020]
เลขเรียกTK3101 .ป46 2563,621.319 ป415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การเพิ่มสมรรถนะการเคลื่อนไหว : จากหลักการสู่แนวทางปฏิบัติ / กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล.
พิมพลักษณ์880-04 พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 [2020]
เลขเรียกQP321 ก125ก 2563,QT162.M6 ก325 2563,612.04 ก125ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กินบ้าง อดบ้าง สุขภาพดี ไม่มีป่วย / ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด เขียน.
ชื่อผู้แต่งธนศักดิ์ ยิ้มเกิด. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]
เลขเรียกRA784 ธ35 2563,QU145 .ธ356 2563,613.2 ธ157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน / พฤกษ์ สระศรีทอง และคณะ.
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ สระศรีทอง. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]
เลขเรียกQA76.73.พ93 พ42 2563,005.133 ค172 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คู่มือป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ / ผู้เขียน โจว วั้ง ; ผู้แปล...
ชื่อผู้แต่ง880-01 โจว, วั้ง.
พิมพลักษณ์880-04 นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกQW168.5.C8 ว455ค 2563,WC501 .จ955 2563,616.91 จ899ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 จากมือตบถึงนกหวีด : พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ / กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]
เลขเรียกJQ1745 .ก755 2563,320.9593 ก125จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ตามรอยอาทิตย์อุทัย : แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร / ณัฐพล ใจจริง.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ณัฐพล ใจจริง.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]
เลขเรียกDS583 .ณ63 2563,959.3043 ณ342ต 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา