Found: 25,362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่ม เปลี่ยนโลก = The greatest book summaries on success, wealth and spirituality / บัณฑิต อึ้งร...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษีอินเตอร์เทรด, 2559
เลขเรียกZ1003 บ-ห 2559,158.1 บ259ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย / บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553-.
เลขเรียกDS571 ห36 2553,959.3 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกDS571 .ห36 ล.22,959.3 ห15 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100% Kid : พบกับสุดยอดเคล็ดลับการถ่ายภาพเด็กๆ ด้วยลูกเล่นสุดล้ำสไตล์ไม่ซ้ำใคร / Allison Tyler Jone...
ชื่อผู้แต่งโจนส์, อัลลิสัน ไทเลอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรูไลฟ์, 2557
เลขเรียกTR681.C5 จ892 2557,778.92 จ891ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ปัญหาในสามก๊ก / โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
เลขเรียกPL2501 ก951,895.1 ก87ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 สำนวนอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักเรียน-นักศึกษา / รวมรวมโดย พิทยา นานารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญญา, [253-].
เลขเรียกPE1460 ห159,425 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 ทิวา / เสฐียรโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, (25--).
เลขเรียกน ส893พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 ปัญหาคอมพิวเตอร์ / ของ คิม โคแมนโด ; เรียบเรียงโดย มโน มงคลธนานนท์, มงคล มงคลธนานนท์.
ชื่อผู้แต่งโคแมนโด, คิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกQA76.28 ค954,004.076 ค954ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีเพิ่มสุขให้ชีวิต / ซูซานนาห์ มาริออท ; รัชวัลย์ เทพาวัฒนาสุข, ผู้เเปล
ชื่อผู้แต่งมาริออท, ซูซานนาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2559
เลขเรียกBF 575.H27 ม476ห,158 ม273ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 เคล็ดลับดูแลสวน = 1001 hints \& tips for the garden.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2547.
เลขเรียกSB472 .ห335 2547,635.91 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำถามสัมภาษณ์งานที่คุณจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไป = 101 Job interview questions you''ll never fear ag...
ชื่อผู้แต่งรีด, เจมส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอก โพสต์, 2560.
เลขเรียก658.31124 ร459ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ยุทธวิธีพิชิตข้อสอบ IELTS academic module / Garry Adams \& Terry Peck เขียน ; นภัส แป้นพัฒน์ แป...
ชื่อผู้แต่งอดัมส์, แกร์ร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกPE1128 .อ34 2553,428 อ14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา