Found: 25,362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์ / ไซเบอร์เกิร์ล, เรียบเรียง ; นรุตม์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งไซเบอร์เกิร์ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2556.
เลขเรียกRA784 ซ953ร 2556,613.2 พ517ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ไทยฟอร์ม = 101 Thai forms / วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
ชื่อผู้แต่งวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี, 2550
เลขเรียก779 ว323ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง102 ที่เที่ยวออกรส / ธนาคารไทยพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2552.
เลขเรียกG155.ท9 ท94,915.93 ร196
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง103 สูตรอาหารคาวสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง / ผู้เขียน เอมอร ตรีภิญโญยศ text
ชื่อผู้แต่งเอมอร ตรีภิญโญยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีอาร์ พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก616.994 อ56ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง104 ถาม-ตอบ เกี่ยวกับนก / สันทนา ปลื้มชูศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งสันทนา ปลื้มชูศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : สุขภาพใจ, 2544.
เลขเรียกQL673 ส588ถ 2544,598 ส588ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปี กรมป่าไม้ / กรมป่าไม้.
ชื่อผู้แต่งกรมป่าไม้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
เลขเรียกSD97.T5 ก44 2546,634.9 ป548ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลเม็ดฝึกสุนัข / วิทิต ปัตตะโชติ.
ชื่อผู้แต่งวิทิต ปัตตะโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกSF 431 ว571ห 2547,636.7083 ว594ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง บก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแก้ว, [254-]
เลขเรียกTX601 ร192,641.4 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา