Found: 265  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 หลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกRC 954 ห321,618.970231 ว387ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหโรคปรสิตและการรักษาในปลา = Parasitic diseases and treatment of fish/ สุรชัย พิกุลแก้ว, วรรณา ศิริมา...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย พิกุลแก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แทนก็อปปี้เซนเตอร์, 2563.
เลขเรียก639.3 ส472ห 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ครบรอบวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ.
ชื่อผู้แต่งบัว ญาณสัมปันโน, พระมหา.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : วัดป่าบ้านตาด, 2563.
เลขเรียก294.363 อ154 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอร่อยล้นวัง เล่ม 1 / Lu Ye Qian He ; ลาเวนเดอร์, แปล.
ชื่อผู้แต่งลวี่เหยี่ยเชียนเฮ่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊ค, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอสังหาฯ สำหรับเจ้าของโครงการและพนักงานขาย-นายหน้าระดับ TOP (ฉบับปรับปรุง) / ธาตรี นุชสวาท.
ชื่อผู้แต่งธาตรี นุชสวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเว่นดี บุ๊ค, 2563.
เลขเรียกHD1375 ธ513อ 2563,333.33 ธ513อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอำลามนุษยนิยม : ข้อคิดเกี่ยวกับมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ = Straw dogs : thoughts on humans and other anim...
ชื่อผู้แต่งเกรย์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2563.
เลขเรียก144 ก843อ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีโร่ของฉันคือเธอ : การเอาชนะไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็ก / สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรม...
ชื่อผู้แต่งกรมสุขภาพจิต. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต, 2563.
เลขเรียก616.91 ส416ฮ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ : คณิตคิดเร็ว/ Roun Education Society ; มานิดา ปัญจกุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งโรอุนเอดูเคชันโซโซตี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563.
เลขเรียกQA111 ก819 2563,510.76 ร126ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2018 สำหรับผู้เริ่มต้น / อภิรัตน์ บางศิริ
ชื่อผู้แต่งอภิรัตน์ บางศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวร่า, 2563
เลขเรียกT385 อ262ข,620.00420285 อ262ข 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ = Computer construction drawing / วีรยุทธ์ คเชนทร.
ชื่อผู้แต่งวีรยุทธ์ คเชนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกT 385 ว833ข,005.113 ว833ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน อย่างเหนือชั้นให้สรรพากรยอมรับ [ปรับปรุงใหม่] / สมเดช โรจน์คุรีเส...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2563.
เลขเรียก657.46 ส248จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัพเดทครั้งที่ 5/ วรวัติ กิติวงค์.
ชื่อผู้แต่งวรวัติ กิติวงค์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2563.
เลขเรียก371.1076 ว177ต 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา