Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนทางสู่ชีวิตอันสงบสุขของโจรวิ่งราวอันดับหนึ่ง / เถียนซิน.
ชื่อผู้แต่งเถียนซิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Romantic, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕)...
ชื่อผู้แต่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕), 2460-2563.
พิมพลักษณ์[พะเยา] : วนิดาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก294.361 พ1711ห 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งคืนที่รัก = One night love / Cookie Pie.
ชื่อผู้แต่งคุกกี้ พาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนฝัน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมื่นสุคนธ์สังหาร / เมฆาราตรี.
ชื่อผู้แต่งเมฆาราตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีบุ๊คส์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 หลักโภชนาการ การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกRC 954 ห321,618.970231 ว387ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหโรคปรสิตและการรักษาในปลา = Parasitic diseases and treatment of fish/ สุรชัย พิกุลแก้ว, วรรณา ศิริมา...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย พิกุลแก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แทนก็อปปี้เซนเตอร์, 2563.
เลขเรียก639.3 ส472ห 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน : รายงานฉบับสมบูรณ์ /...
ชื่อผู้แต่งอรรถพันธ์ สารวงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย4.0, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ครบรอบวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ.
ชื่อผู้แต่งบัว ญาณสัมปันโน, พระมหา.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : วัดป่าบ้านตาด, 2563.
เลขเรียก294.363 อ154 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอร่อยล้นวัง เล่ม 1 / Lu Ye Qian He ; ลาเวนเดอร์, แปล.
ชื่อผู้แต่งลวี่เหยี่ยเชียนเฮ่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊ค, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิป้าหามาเล่า ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม / อิป้าหามาเล่า.
ชื่อผู้แต่งอิป้าหามาเล่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกHG4530 อ746 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีโร่ของฉันคือเธอ : การเอาชนะไวรัสโควิด-19 สำหรับเด็ก / สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรม...
ชื่อผู้แต่งกรมสุขภาพจิต. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต, 2563.
เลขเรียก616.91 ส416ฮ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งพูดญี่ปุ่นใน 101 ชั่วโมง / วาสนา ประชาชนะชัย.
ชื่อผู้แต่งวาสนา ประชาชนะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2563.
เลขเรียกPL539 ว491ก 2563,495.683495911 ว491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัพเดทครั้งที่ 5/ วรวัติ กิติวงค์.
ชื่อผู้แต่งวรวัติ กิติวงค์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2563.
เลขเรียก371.1076 ว177ต 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคหลับสนิท นอนน้อยแค่ไหนก็สดชื่น / ซาโตรุ ทสึโบตะ, เขียน ; เมธินี นุชนาคา, แปล.
ชื่อผู้แต่งทสึโบตะ, ซาโตรุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮล, 2563.
เลขเรียกRA786 ท239 2563,WL108 .ท56 2563,613.79 ท239ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา