Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกร่วมทางวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / สมหมาย ชินนาค.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียกDS523.2 .ส46 2563,390.095 ส287ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกเมืองสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี; เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี.
พิมพลักษณ์สระบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, 2563.
เลขเรียกDS 589.ส7 ม192,915.9304 ส1711ม 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะลิลายหงส์ / ชาณา.
ชื่อผู้แต่งชาณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีบุ๊คส์ , 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาดนตรีล้านนา : รวมบทความดนตรีล้านนาในมุมมองมานุษยวิทยาดนตรี / สงกรานต์สมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ สมจันทร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ส. อินโฟกราฟฟิค, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิงแอด ดันยอด ทำตลาดออนไลน์ ให้ปังด้วย Facebook Ads + LINE OA + Google Ads + Instagram + YouTube + T...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2563.
เลขเรียกHF5415.1265 ย249ย 2562,658.872 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ (Large print) / ...
ชื่อผู้แต่งรยู, แทโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกLB1028.3 ร151ย 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวม Grammar มัธยม ใช้ได้จนมหาวิทยาลัย / นันทนา โอซาว่า
ชื่อผู้แต่งนันทนา โอซาว่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2563.
เลขเรียกPL533 น418ร 2563,425 น418ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง / กิตินันท์ พลสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งกิตินันท์ พลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2564.
เลขเรียก351.076 ก344ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร / กนิกนันต์ สิงห์สานิตย์.
ชื่อผู้แต่งกนิกนันต์ สิงห์สานิตย์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2563.
เลขเรียก658.4038 ก153ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักเกินเบอร์ / ฬีรดา.
ชื่อผู้แต่งฬีรดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนฝัน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพนแปซิฟิก, 2563.
เลขเรียกTA140 ม-ร 2563,926.2 ม686ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชันบัลลังก์เวท เล่ม 2 / อ้ายเชียนสุ่ยเตออูเจ๋ย ; เส้าเหวิน, แปล.
ชื่อผู้แต่งอ้ายเชียนสุ่ยเตออูเจ๋ย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / กรมสรรพากร.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, [2563-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา