Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะวิชาชีพครู : บูรณาการแนวคิด PLC กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน นวัตกรรมวิชาชีพครู เล่...
ชื่อผู้แต่งกานต์ อัมพานนท์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2563.
เลขเรียก371.1 ก254ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยาม สงคราม กับความรัก = Bangkok in Times of Love and War / แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ ; สุมาลี, แปล.
ชื่อผู้แต่งคีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสลายไขมัน 7 กิโล ใน 7 วัน ด้วยแอ๊ปเปิ้ลไซเดอร์วินีการ์ / เจเจ สมิธ, นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้สนกา...
ชื่อผู้แต่งสมิธ, เจเจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563.
เลขเรียกRM222.2 ส313 2563,613.25 ส843ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศประจำปี 2562 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2563 / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563.
เลขเรียกRA 766 ส743
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพแวดล้อม-พฤฒิพลังผู้สูงอายุ = Active aging-healthy environment / สุมาวลี จินดาพล
ชื่อผู้แต่งสุมาวลี จินดาพล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียกNA2545.P5 ส842
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูจิบัตร : งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕) อดีต...
ชื่อผู้แต่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕), 2460-2563.
พิมพลักษณ์[พะเยา] : วนิดาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก294.361 พ1711ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูญแผ่นดิน สิ้นอำนาจ : วาระสุดท้ายของแมนจูจากภาพถ่ายที่พบในสยาม = When the mighty dragon falls : a p...
ชื่อผู้แต่งกรกิจ ดิษฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยาม เรเนซองส์, 2563.
เลขเรียกDS712 ก152ส 2563,951 ก152ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนทางสู่ชีวิตอันสงบสุขของโจรวิ่งราวอันดับหนึ่ง / เถียนซิน.
ชื่อผู้แต่งเถียนซิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Romantic, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕)...
ชื่อผู้แต่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕), 2460-2563.
พิมพลักษณ์[พะเยา] : วนิดาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก294.361 พ1711ห 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งคืนที่รัก = One night love / Cookie Pie.
ชื่อผู้แต่งคุกกี้ พาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนฝัน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมื่นสุคนธ์สังหาร / เมฆาราตรี.
ชื่อผู้แต่งเมฆาราตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีบุ๊คส์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์ / ปริญญา ดีผดุง.
ชื่อผู้แต่งปริญญา ดีผดุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกKPT1160 ป173 2563,346.0482 ป531ห 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหโรคปรสิตและการรักษาในปลา = Parasitic diseases and treatment of fish/ สุรชัย พิกุลแก้ว, วรรณา ศิริมา...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย พิกุลแก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แทนก็อปปี้เซนเตอร์, 2563.
เลขเรียก639.3 ส472ห 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน : รายงานฉบับสมบูรณ์ /...
ชื่อผู้แต่งอรรถพันธ์ สารวงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย4.0, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา