Found: 184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืด 35 : ตอน YouTube ตืดสุดฮา / Yim, Chang-ho, เขียน ; Ryu, Soo-hyung, ภาพประกอบ ; อภิศ...
ชื่อผู้แต่งอิม, ชังโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืด 9 : ตอน เอาชีวิตรอดด้วยเงิน 30 บาท / Lee, Bong-gi, เขียน ; Ryu, Soo-hyung, ภาพประกอ...
ชื่อผู้แต่งอี, บงกี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวเควียร์ : พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ ครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน = Lived expe...
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา อาษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้เขียน, วศิน เพิ่มทรัพย์ ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2563
เลขเรียกQA76 ค181 2563,004 ค181 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน = Soil fertility / จีราภรณ์ อินทสาร.
ชื่อผู้แต่งจีราภรณ์ อินทสาร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2563.
เลขเรียก631.42 จ372ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูมืออาชีพ = Self-actualization for professional teachers / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
ชื่อผู้แต่งปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2563.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ป461ค 2563,371.11 ป461ค
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเหลี่ยมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย / สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกKPT1572 บ153 2563,347 บ17ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (4 มิ...
ชื่อผู้แต่งดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ / บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งบุญชู ณ ป้อมเพ็ชร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียก352.387 บ432ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณบัดเดอร์ใช่เธอหรือเปล่า? = Messy Buddy / แสนแก้ว [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งแสนแก้ว [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุ๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่ชิด สองปฏิปักษ์ เล่ม 1-3 / จี้เย่ว์เจี๋ยวเจี่ยว ; เสี่ยวหวา, แปล.
ชื่อผู้แต่งจี้เย่ว์เจี๋ยวเจี่ยว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่ป่วนปริศนาไขคดีฆมตรกรรม= High School detective / K.Tears.
ชื่อผู้แต่งเค.เทียส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาเธน่า, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ/ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ, 2563.
เลขเรียก352.63 พ113ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) / บรรณาธิการ สราวุฒ...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNICEF), 2563.
เลขเรียก616.2414 ค416 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพิมพ์โน๊ตดนตรีด้วยโปรแกรม Sibelius / สยาม จวงประโคน.
ชื่อผู้แต่งสยาม จวงประโคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2562.
เลขเรียกMT 588 ส319ค,780.148 ส319ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา