Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดยุคใหม่กับไอที / น้ำทิพย์ วิภาวิน.
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ วิภาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดี แอล เอส, 2542.
เลขเรียก027 น522ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 15202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Introduction to print media / ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
เลขเรียกZ116.A2 ส7อ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครๆ ก็อยากเปิดร้านหนังสือ / Mr.QC.
ชื่อผู้แต่งMr.qc.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกZ278 .ม66 2547,381.45002 ม594ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา