Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 2 : 2561 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นันทกานต์ กราฟฟิค, 2561
เลขเรียกZ 7405.R4 ก482ง 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนบนเส้นทางของประชาคม = ASEN on the path of commmunity รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (Proceed...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2561 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561
เลขเรียกZ 5055.T5 ก482อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหลียวหลังแลหน้าการวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0 : เอกสารประกอบการประชุมสั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 26 : 2561 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
เลขเรียกZ 7405.R4 ก485ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา