Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559
เลขเรียกZ 639.5 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก / พนิตา แวดือรามัน
ชื่อผู้แต่งพนิตา แวดือรามัน
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนตี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
เลขเรียกZ678.93.D33 พ36 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยพะเยา
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร / สถาพร แจ้งจันทร์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพัลลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกU 635 ค695 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 2 : 2561 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นันทกานต์ กราฟฟิค, 2561
เลขเรียกZ 7405.R4 ก482ง 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน 2 / สุพรรณี วราทร.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี วราทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2550.
เลขเรียกZ1003.5.ท9 ส734,028 ส828ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดรรชนีสารสนเทศทางการศึกษา พ.ศ.2520-2533 / ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการของระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533
เลขเรียกZ 6958.T5 ด131 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอยเมืองน่าน ยุทธการห้วยโก๋น ภาค 1 ฐานห้วยเฟือง/ วิสุทธิ์ ปานนิล.
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ ปานนิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แนวทาง, 2551.
เลขเรียกU55.ว65 ด54,355.0092 ว794ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราพิชัยสงคราม ขงเบ้ง / ขงเบ้ง, ประพันธ์ ; อมร ทองสุก, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งขงเบ้ง.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บริษัท ชุณหวัตร, 2551.
เลขเรียกU161 ข23 2551,355.4 ข122ต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำหนังสือขายกันดีกว่า / เล่าเรื่อง-เขียน อภิชาติ สิริผาติ ; พูดคุย ณัฏยา บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ สิริผาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Khum Tong Industry \& Printing, 2546.
เลขเรียกZ464.ท9 อ46,338.470705 อ252ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบศาสตราวุธจีน / ศุภวุฒิ จันทสาโร
ชื่อผู้แต่งศุภวุฒิ จันทสาโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2560
เลขเรียกU 821.C6 ศ728ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมทหาร : กองทัพในศตวรรษที่ 21 / สุรชาติ บำรุงสุข.
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2546.
เลขเรียกU102 ส74,355 ส848ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 25-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา : Phay...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย (ครั้งที่ 5 : 2559 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559
เลขเรียกZ 7405.R4 ก482บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา