Found: 266  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังงานธรรมชาติจากกังหันน้ำ ลม ผลิตไฟฟ้าใช้เองตามแนวพระราชดำริ / วิสันต์ ท้าวสูงเนิน, เขียน-เรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งวิสันต์ ท้าวสูงเนิน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, [2562?].
เลขเรียก621.312136 ว774พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง / มัทนา เจริญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งมัทนา เจริญวงศ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2562.
เลขเรียกPN4784.C615 ม214 2562,302.23 ม114พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU / ภาสกร พาเจริญ
ชื่อผู้แต่งภาสกร พาเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2562
เลขเรียกTK5105.8857 ภ493พ 2562,004.678 ภ493พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชีย เพรส (1989), 2562.
เลขเรียกQA76.73.พ93 ป464 2562,005.133 ป362พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์ ความปลอดภัยของมนุษบ์และสิ่งแวดล้อม / ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล.
ชื่อผู้แต่งประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2562
เลขเรียก530.0286 ป1711ฟ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟ้าของเราไม่เคยเหมือนกันสักวัน / บ้านข้าง ๆ ผู้เขียน ; บรรณาธิการ พรชนก บัวสุข.
ชื่อผู้แต่งบ้านข้างๆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
เลขเรียกBF637.C5 บ289 2562,089.95911 บ251ฟ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษติดจรวด = English@Work / อาจารย์เอก
ชื่อผู้แต่งอาจารย์เอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Best Idea, 2562
เลขเรียกPE1131 อ599ภ 2562,428.249591 อ599ภ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์รักไข่ลูกเขย / ผักบุ้ง.
ชื่อผู้แต่งผักบุ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมังกรพรางรัก / คัคณางค์ มิ่งมิตรพัฒนะกุล ; เก้าแต้ม [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งคัคณางค์ มิ่งมิตรพัฒนะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562.
เลขเรียก895.913 ก831มพ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาดาม ญู ผู้หญิงหลังบัลลังก์ : นางเสือแห่งเวียดนาม / วราวุธ [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งวราวุธ [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2562
เลขเรียกDS556.93.T676 ว326ม 2562,959.7 ว326ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิคสัญญี = Under the bus shelter and other stories / Naguib Mahfouz
ชื่อผู้แต่งมาห์ฟูซ, นากิบ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยลดอยตุง เยือนเชียงตุง / พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562
เลขเรียกDS 712 ท561 2562,915.91 ท622ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนรอยรถไฟไทย : สืบสานและต่อยอด / อิจิโร คากิซากิ ; มุทิตา พานิช, แปล.
ชื่อผู้แต่งคากิซากิ, อิจิโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกHE 3380.5 .T5 ค21 2562,385.09593 ค299ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา