Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPeach kiss ยัยแสนหวานกับแผนการจับหัวใจคุณหมอเจ้าเล่ห์ / Hideko_Sunshine.
ชื่อผู้แต่งไฮดีโก ซันชายน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2561]
เลขเรียกนว. ฮ632พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSportlight เกมนอกสนาม / วิศรุต
ชื่อผู้แต่งวิศรุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561.
เลขเรียกGV943.2 .ว65 2561,796.092 ว387ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน = Welcoming visitors to the school / ปองสิน วิเศษศิริ
ชื่อผู้แต่งปองสิน วิเศษศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกPE1065 ป-ก 2558,428.24 ป519ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ / สุขสรรค์ กันตะบุตร
ชื่อผู้แต่งสุขสรรค์ กันตะบุตร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกHC445 ส72 2561,330.9593 ส743ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกบ / พงศ์พันธ์ อินทราวัฒน์
ชื่อผู้แต่งพงศ์พันธ์ อินทราวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกษตรสยามบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียกSH185 .พ243 2561,639.3789 พ161ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนเขาเกาสมอง / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ชื่อผู้แต่งขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูตะวัน, 2561.
เลขเรียกBF441 .ข73 2561,158.1 ข4551ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมนักกฎหมายกับการปฏิรูปกฎหมาย / คณิต ณ นคร
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT116 ค129จ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ผ่าน "ความเป็นไทย" / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
ชื่อผู้แต่งปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งเคล็ดไทย, 2561.
เลขเรียกDS575.5.พ4 ป56 2561,327.5930591 ป57ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายาผู้มีคุณธรรม / เยว่เชี่ยเตี๋ยอิ่ง, เขียน ; ayacinth, แปล
ชื่อผู้แต่งเยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมบทความและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร เล่ม 1 / อัศนี พลจันทร, เขียน ; ไอดา อรุณวงศ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4205 อ65 2561,808.4 อ118ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวประดับใจ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา, เขียน
ชื่อผู้แต่งชูวงศ์ ฉายะจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกนึกขึ้นได้ / ง่วง
ชื่อผู้แต่งปฐวี ธุระพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.
เลขเรียกPL4209.3.ป35 บ63 2561,895.914 ป145บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา