Found: 28,189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุปนิสัยช่างขาย สร้างรายได้เงินล้าน = The 10 habits of millionaire sellers / พงศกร จันทร์พิพัฒน์...
ชื่อผู้แต่งพงศกร จันท์พิพัฒน์พงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส, 2557.
เลขเรียก658.81 พ25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เทคนิคการถ่ายภาพ = 10 Photo Technics / สุรเดช วงศ์สินหลั่งและวรวุฒิ วีรชิงไชย.
ชื่อผู้แต่งสุรเดช วงศ์สินหลั่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครีเอทคอม, 2542.
เลขเรียกTR148 ส848ส 2542,770 ส848ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่อง (ไม่) ลับ ที่รู้แล้ว (อย่า) อุบไว้ / ดาณุภา ไชยพรธรรม เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, 2553.
เลขเรียกAC158 ด62,089.9591 ด24ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 คำศัพท์ 2 ภาษายอดนิยม / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2553.
เลขเรียกอ PL4185 ห159,อ 423.95911 พ899ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ice cream homemade / เมกุมิ ฮาเซกาวะ (Megumi Hasegawa) เขียน ; ดวงใจ สัมพันธ์ปรีดา, แปล
ชื่อผู้แต่งฮาเซกาวะ, เมกุมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ CUISINE, 2556.
เลขเรียกTX795 ฮ278,641.862 ฮ62ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 jazz albums review / อนันต์ ลือประดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ลือประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกML3506 อ36,780.216 อ167ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Journeys of a lifetime / [เกริ่นนำ เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน] ;ผู้แปล ธญา วิชญเธียร ; บรรณาธิการเล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกG465 .ว636 2555,910.41 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียกPE1066 .ร83 2545,420 ร863ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Resorts & 30 hottest places : mountain beach city / กองบรรณาธิการนิตยสารท่องเที่ยวโวยาจ
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสารท่องเที่ยวโวยาจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียก915.93 ก52ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks ช่วยชีวิตให้พบสุข/ หลิวหวาชิง.
ชื่อผู้แต่งหลิวหวาชิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2558.
เลขเรียกBF636.A2 ห-ห 2558,158 ห337ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา