Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคนดีตายหมดแล้ว / สรจักร [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งสรจักร [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช
ชื่อผู้แต่งประสพสุข บุญเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องจักรวาลกระดานเดียว = Board game universe V2 / สฤณี อาชวานันทกุล
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2564
เลขเรียกGV1312 ส357จ 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น / ชิมะมุระ ฮะนะโกะ
ชื่อผู้แต่งชิมะมุระ, ฮะนะโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 2564
เลขเรียกHQ769 ช576ช 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องพลังแห่งโชวะ : ค้นหาความแข็งแกร่งจากภายในของคุณ เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณของญี่ปุ่น = The power of chow...
ชื่อผู้แต่งทานากะ, อาเคมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารา พับลิชชิ่ง, 2564
เลขเรียกBF637.S4 ท379พ 2564,158.1 ท379พ 2564 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องเกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม = Gamification / ตรัง สุวรรณศิลป์
ชื่อผู้แต่งตรัง สุวรรณศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2564
เลขเรียกHF5549.5.M63 ต153ก 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องแด่ผู้แหลกสลาย = Reasons to stay alive / แมตต์ เฮก
ชื่อผู้แต่งเฮก, แมตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564
เลขเรียกWM171.5 ฮ582ด 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา