Found: 13,393  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีเสริมเสน่ห์ทั่วเรือนกาย / ศลิษา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศลิษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, [254-].
เลขเรียกRA778 ศ4ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย ชุด ภาคเหนือ / เรียบเรียงโดยเตชินี ชวลิต.
เลขเรียก338.4791 ต82ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เมนูอาหารว่างขนมและไอศครีมสไตล์ญี่ปุ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108คดีมรดก / สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
ชื่อผู้แต่งสูตรไพศาล,สำนักพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, มปป.
เลขเรียก346.05 ส414ห มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 หนังสือควรอ่าน จากนายกฯ ทักษิน / บ้านพิษณุโลก.
เลขเรียก028 ร196 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ตำรวจภูธรภาค ๕ / ตำรวจภูธรภาค ๕
ชื่อผู้แต่งตำรวจภูธรภาค ๕
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี กยศ : สานฝันเยาวชนไทยเข้มแข็ง / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก371.224 ส358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 วิธีคิด ชีวิตไม่มีวันพลาดเป้า (ฉบับปรับปรุง) : FLIGHT PLAN/ Brian Tracy : ผู้เขียน ; พูนลาภ อุทัย...
ชื่อผู้แต่งทราซี, บราน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น , [ม.ป.ป].
เลขเรียก153.42 ท172ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เดือนในญี่ปุ่น / แปลโดย ผกาทิพย์ สกุลครู, สุมาลี แพสซะเรตตี้ และ ทัศนีย์ วรจรรยาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น], 2538
เลขเรียก495.684 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 คำกลอนสอนธรรมของมหาปราชญ์พุทธทาสภิกขุ / พุทธทาสภิกขุ ; รวบรวมโดย ยิ่งลักษณ์ งามดี
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2537
เลขเรียก294.344 พ831ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปีเคาน์ซิลออฟสเตดจากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2417-พ.ศ.2537
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2531
เลขเรียก351.004 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 ปีรัฐศาสตร์ มสธ. : รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
เลขเรียก320 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1305426 การออกแบบอาคาร = Building design / สถาพร โภคา.
ชื่อผู้แต่งสถาพร โภคา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกTA658.44 ส182ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ ประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพ ของปวงชนชาวไทย มปป.
เลขเรียก349 ช23ส ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นายกรัฐมนตรีไทยในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งบุญทรง สราวุธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2521
เลขเรียก324.9593 ม234ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา