Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการตลาดทางตรง / จุลัยรัตน์ คุณรัตนาภรณ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งจุลัยรัตน์ คุณรัตนาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2554.
เลขเรียก658.84 จ673ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเป็นโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ กรณีศึกษาโรงพยาบาลที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร วราภร...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ กุประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2554.
เลขเรียกว.พ 610.73069072 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องต้องมนตราแห่งรัก / อักษรจัญจ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งอักษรจัญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ Simply Book - Love & Desire 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาการพิมพ์ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งไกรพ เจริญโสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2554
เลขเรียกว.จ. 070.5028072 ก975ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ = Nursing care of the family and midwifery / สาข...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554.
เลขเรียก610.73678 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา