Found: 265  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำแผนที่คนไทย-อภิวัฒน์ประเทศไทย [จุลสาร] / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2554.
เลขเรียกHD ป4ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนที่เป็นสุขและถูกต้อง / พระพรหมมังคลาจารย์ (หล่องพ่อปัญญานันทภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์ (หล่องพ่อปัญญานันทภิกขุ). 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550?].
เลขเรียก294.3444 พ355ธ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรม ฉบับพิเศษ ช้างผู้เสียสละ / สถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันลันลือธรรม, [2545].
เลขเรียก294.308 น597 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านและเทพนิยายเกาหลี / ซูซาน คราวเดอร์ ฮัน.
ชื่อผู้แต่งฮัน, ซูซาน คราวเดอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , [2553?].
เลขเรียก398.209519 ฮ234น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบารมีสิบชาติ / พินิจ หุตะจินดา, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียก294.308 ช512บ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุญเจิม ใบตอง กับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประชาธิปไตย [จุลสาร] / โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2553.
เลขเรียกJC ว6ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุรุษไตรภาค : พนมเทียน / จอมพราน ฝีมือฉมัง.
ชื่อผู้แต่งจอมพราน ฝีมือฉมัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, ม.ป.ป.
เลขเรียก928.95911 จ34บ ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : Cake [จุลสาร] / รุ่งนภา สุดถนอม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุดถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT ร7ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : Sushi [จุลสาร] / รุ่งนภา สุดถนอม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุดถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT ร7ซ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระทงรักษ์โลก [จุลสาร] / บุษกร เข่งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งบุษกร เข่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT บ7ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระทงลดโลกร้อน [จุลสาร] / ปรัชญา แพมงคล.
ชื่อผู้แต่งปรัชญา แพมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2553.
เลขเรียกTT ป4ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระบองเพชร [จุลสาร] / รุ่งนภา สุดถนอม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุดถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT ร7ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระเป๋าตุ๊กตาใส่สตางค์ [จุลสาร] / รุ่งนภา สุดถนอม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุดถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2553.
เลขเรียกTT ร7ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระเป๋าแต่งไอเดีย [จุลสาร] / รจนา เชื้อชม.
ชื่อผู้แต่งรจนา เชื้อชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2554.
เลขเรียกTT ร2ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : ดอกไม้กิ๊บเก๋วัยทีน [จุลสาร] / สมบูรณ์ ประเสริฐสุข.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ประเสริฐสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT ส4ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา