Found: 1,320,145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,315,471
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าประยุกต์ (การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน) ชฟ. 113, ชฟ. 114
ชื่อผู้แต่งมงคล ชมบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง, 2526
เลขเรียก621.3 ม11ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1,315,472
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าประยุกต์ / เรียบเรียงโดย มงคล ชมบุญ
ชื่อผู้แต่งมงคล ชมบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฤทธิศรีการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกTK7018 ม114ฟ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
1,315,473
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าประยุกต์ = Applied electricity / ธนาพล ตันติสัตยกุล.
ชื่อผู้แต่งธนาพล ตันติสัตยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]
เลขเรียกTK1001 .ธ36 2563,333.7932 ธ246ฟ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,315,474
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าพลังงานง / ณิชากร อุปพงษ์ ; นุชนารถ ทองจำนงค์, ภาพ ; นิราศ จันทรจิต, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งณิชากร อุปพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2553.
เลขเรียกอ 503 ณ432ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,315,475
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต / Hae Jin-Lee ; Sook Yeon-Chun, เขียนภาพ ; สุทธา ไชยารัศมี, ผู้แปลและเรียบเร...
ชื่อผู้แต่งHae, Jin-lee.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อักษร สมาร์ท, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1,315,476
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าพื้นฐาน / สุชาติ สูงสว่าง.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ สูงสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2534.
เลขเรียกQC501 ส761 2534,537.1 ส412ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1,315,477
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้าพื้นฐาน 99 ข้อ / ทินกร วีรวัฒนเมธินทร์.
ชื่อผู้แต่งทินกร วีรวัฒนเมธินทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟิคอาร์ต, 2520.
เลขเรียกQC523 ท63,621.3 ท35ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,315,478
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้ามาจากใหน [Video recording]
เลขเรียกVideo On Demand
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,315,479
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้ามาจากไหน ? / ผู้เขียน, Susan Mayes ; ผู้แปล, นพดล เวชสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งเมย์ส, ซูซาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1,315,480
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้ามูลฐาน ยุทธศึกษาทหารเรือ , กรม [Text]
ชื่อผู้แต่งยุทธศึกษาทหารเรือ , กรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ม.ป.ท. 2520
เลขเรียก621.319 ย44ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,315,481
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้ามูลฐาน / กรมยุทธศึกษาทหารเรือ.
ชื่อผู้แต่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2500.
เลขเรียก621.3 ก169ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1,315,482
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้ามูลฐาน : หนังสือชุดไฟฟ้าและอีเลคทรอนิคส์ / กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,315,483
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้ามูลฐาน หนังสือชุดไฟฟ้าและอีเลคทรอนิกส์ เล่ม 4 ของชุด 4 เล่ม ยุทธศึกษาทหารเรือ,กรม [Text]
ชื่อผู้แต่งยุทธศึกษาทหารเรือ , กรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2517
เลขเรียก621.319 ย44ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,315,484
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม 1 / กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,315,485
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม 2 / กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา