Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHangugo kyoyuk munpop. charyo pyon / Hyeon-hwa Kang ... [et al.].
พิมพลักษณ์Seoul : Hangul Paku, 2016.
เลขเรียก495.707 Ha239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHangugŏ ro segye rŭl nubinŭn uri = 한국어 로 세계 를 누비는 우리 / Kyŏnghŭi Saibŏ Taehakkyo Han'gugŏ Munh...
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2016.
เลขเรียก495.7824 Ha239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHello! Unified Korea = 통일 아 안녕 / Yŏng-ok Paek.
ชื่อผู้แต่งYŏng-ok paek.
พิมพลักษณ์Seoul : T'ongilbu T'ongil Kyoyugwŏn, 2016.
เลขเรียก951.904 Yo55H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHusŏl (husŏl) : Sŭngjŏngwŏn ilgi yŏksa ŭi hyŏnjang ŭl kirok hada / Sŭngjŏngwŏn Ilgi Pŏnyŏkt'im.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2016.
เลขเรียก951.9 Hu971 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHwang Sŏg-yŏng ŭi pap toduk : Hwang Sŏg-yŏng sanmun = 황 석영 의 밥 도둑 : 황 석영 산문 / Sŏg-yŏng Hwang.
ชื่อผู้แต่งHwang, Sŏg-yŏng.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Kyoyu Sŏga Munhak Tongne, 2016.
เลขเรียก641.3 Hw991H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI'm a god, eating a goblet! : Read our classics fun = 나는야, 이야기 먹는 도깨비! : 우리 고전 재미있게 읽기 / Park Hei ...
ชื่อผู้แต่งPark, Hei fang.
พิมพลักษณ์Seoul : Korea Classic Translation Agency, 2016.
เลขเรียก895.7 Pa235I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIt's okay, it's love = 괜찮아, 사랑 이야 / No Hye-Yong.
ชื่อผู้แต่งNo, Hye-yong.
พิมพลักษณ์Seoul : Puk Logŭ K'ŏmp'ŏni, 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJung, sing a person = 정, 사람을 노래하다 / Korean Classical Translation Agency.
พิมพลักษณ์Seoul : Korean Classical Translation Agency, 2016.
เลขเรียก895.711 Ju95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKinŭng munpŏp iron ŭro pon Han'gugŏ munpŏp pŏmju = 기능 문법 이론 으로 본 한국어 문법 범주 = A systemic functional a...
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Hye-ryŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2016.
เลขเรียก410.18 Ch545K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKnot accessories & props = 매듭 만드는 시간 : 모던 스타일리시 전통매듭 만들기 / Choi Min Jung.
ชื่อผู้แต่งChoi, Min jung.
พิมพลักษณ์Gyeonggi-do : Golden time, 2016.
เลขเรียก746.422 Ch545K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean Language for Foreigners / Center for Korean Language and Culture, Hankuk University of Forei...
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2016
เลขเรียก495.781 K84 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean language for foreigners : Workbook / Center for Korean language and culture Hankuk universi...
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2016
เลขเรียก495.781 K85 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean verbs & adjectives for beginners : TOPIK I = 준비를 위한 한국어 기초 동사·형용사 마스터 / 조영미, 한상호 지음 조영미 한상호.
ชื่อผู้แต่งCho, Youngmi.
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2016.
เลขเรียก495.7824 Ch545K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean vocab & reading in 30 days : intermediate grade = TOPIK 어휘&읽기 30일 완성 : 중고급 / Kim Mi-Sook, Par...
ชื่อผู้แต่งKim, Mi-sook.
พิมพลักษณ์Seoul : Bakyijeong, 2016.
เลขเรียก495.784 Ki49K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKugŏ ŭimi yŏn'gu ŭi tongyanghakchŏk pangbŏmnon = 국어 의미 연구 의 동양학적 방법론 / Sang-jin Ch'oe.
ชื่อผู้แต่งSang-jin ch'oe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2016.
เลขเรียก495.7 Sa225K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา