Found: 79  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭl wihan Han'gugŏ parŭm kyoyungnon = 한국어 교육 을 위한 한국어 발음 교육론 / Chong-dŏk Kim.
ชื่อผู้แต่งChong-dŏk, Kim.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukcha rŭl wihan Han'guk ŏmun kyubŏm = 한국어 교육자 를 위한 한국 어문 규범 / Hyŏng-il Cho.
ชื่อผู้แต่งHyŏng-il, Cho.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Hy997H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ ŏhwi chŏngbok hagi : han nun e ssok tŭrŏ onŭn kyeyak yongŏ 300 = 한국어 어휘 정복하기 한눈에 쏙 들...
ชื่อผู้แต่งKim, Jong -seop.
พิมพลักษณ์Seoul : Howe, 2017.
เลขเรียก495.7824 Ki49H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk munhwa ŏttŏk'e karŭch'il kŏt in'ga : iron kwa silche = 한국 문화 어떻게 가르칠 것 인가 : 이론 과 실제 / So...
ชื่อผู้แต่งSŏng-hŭi yi.
พิมพลักษณ์Seoul :.
เลขเรียก495.7 So698H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan-Chung kamgak hyŏngyongsa taejo yŏn'gu = 한중 감각형용사 대조 연구 / Kwak, Il-sŏng.
ชื่อผู้แต่งKwak, Il-sŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2017.
เลขเรียก495.7 Kw98H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHangugo supichi komyunikeisyon ui wolli Yi Chu-haeng chium = 한국어 스피치 커뮤니케이션 의 원리 / Yi, Chu-haeng.
ชื่อผู้แต่งYi, Chu-haeng.
พิมพลักษณ์Seoul : Tongin, 2006.
เลขเรียก495.7 Yi51H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanguk myeongjak soseol = 한국 명작소설 / Injik I ... [et al.].
พิมพลักษณ์Seoul : Bijeon Bienpi, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy Hours of Us = 우리들의 행복한 시간 / Jiyeong Gong.
ชื่อผู้แต่งJiyeong, Gong.
พิมพลักษณ์Seoul : Haenaem, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHerbaceous house : Korean classical anthology = 허백당시집 :한국고전선집 / Sung Hyun.
ชื่อผู้แต่งSung, Hyun.
พิมพลักษณ์Seoul : Institute for the Translation of Korean Classics, 2017.
เลขเรียก895.732 Su958H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHi Shooting Star = 안녕 별똥별 / Kim Grass.
ชื่อผู้แต่งKim, Grass.
พิมพลักษณ์Seoul : Eoseulleong bugseu, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHwapʻye wa kyŏngje hwaltong ŭi ijungju = 화폐 와 경제 활동 의 이중주 / Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : usan Tonga, 2006.
เลขเรียก332.49519 Hw991
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIbeon en! Busan = 이번엔! 부산 / Jiseon Gu.
ชื่อผู้แต่งJiseon, Gu.
พิมพลักษณ์Paju : Nekseoseu Books, 2017. + audio-CD (CDS2514).
เลขเรียก915.1904 Ji61I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInjae chip = 인재 집 / Sin Kae chiŭm ; Pyŏn Chong-hyŏn.
ชื่อผู้แต่งSin, Kae chiŭm.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2012.
เลขเรียก495.7 Si615I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInteresting Korean Story = 재미 있는 한국어 이야기 / Kim Jin Ho.
ชื่อผู้แต่งKim jin ho.
พิมพลักษณ์Seoul : Park Lee Jeong, 2010.
เลขเรียก919.57 Ki49I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntroduction to Korean studies / Soontaree Larprungrueng ... [et al.].
ชื่อผู้แต่งSoontaree Larprungrueng.
พิมพลักษณ์Chonburi : Korean studies center Burapha University, 2017.
เลขเรียก915.19 S711I 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา