Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''Ilbon Hoeui'' wa Abe chongkwon ui ugyonghwa / Yi Myong-ch''an p''yon ; chipp''ilchin Cho Chin-gu, ...
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Study on the Language System of Gojoseon : Analysis of Gojoseon Languages in Yang Woong''s "Dietar...
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAlong with the Gods [motion picture] = ฝ่า 7 นรกไปกับพระเจ้า 2
พิมพลักษณ์South Korea : Lotte Entertainment, 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCh''ogi Paekchesa ui che munje / Tongbuga Yoksa Chaedan Han''guk Kojungsesa Yon''guso p''yon.
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
เลขเรียกDS911.76 .C4845 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChegukchuui yolgang ui haegun kwa Tong Asia = Navies of imperial powers and East Asia / Ch''oe Tok-k...
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson e panhada : polgobosun chadul i p''yolch''inun yongnyu ui Chosonsa / Cho Yun-min chium.
ชื่อผู้แต่งCho, Yun-min.
พิมพลักษณ์Kyonggi-do P''aju-si : Kul Hangari, 2018.
เลขเรียก951.902 Ch545C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson sidae Han-Chung kwan''gyesa / Tongbuga Yoksa Chaedan Pukpangsa Yon''guso p''yon.
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson sidae hwaga ch''ongnam / Chong Yang-mo chium.
ชื่อผู้แต่งChong, Yang-mo, 1934-.
พิมพลักษณ์Seoul : Sigongart, 2018.
เลขเรียก759.9519 Ch548C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChoson, ku majimak 10-yon ui kirok : 1888-1897 = Korean sketches / Cheimsu S. Keil chium ; Ch''oe Ch...
ชื่อผู้แต่งGale, James Scarth, 1863-1937.
พิมพลักษณ์Kyonggi-do Songnam-si : Ch''aekpi, 2018.
เลขเรียก951.902 Ga151C 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGug eo yeon gyeol eo mi yeon gu / Seung gon Gim.
ชื่อผู้แต่งGim, Seung-gon, 1927-.
พิมพลักษณ์[Seoul] : Geulmoachulpan, 2018.
เลขเรียก495.75j Gi491G 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaeoe ollon ui ''Tonghae'' insik / Yi Sang-gyun p''yon.
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan''guk hyondaesa / Pyong-jun Chong ...[et al.].
พิมพลักษณ์Soul-si : P''urun Yoksa, 2018.
เลขเรียก951.904 Ha233 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIbangin i parabon uri ttang Tokto / Yi Sang-gyun p''yon ; chipp''ilchin Kim Chong-gun [and five othe...
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIlbon''gun ''wianbu'' charyo mongnokchip / Tongbuga Yoksa Chaedan, Ilbon''gun ''Wianbu'' Yongu Sent'...
ชื่อผู้แต่งIlbon''gun ''Wianbu'' Yon''gu Sent''o (Tongbuga Yoksa Chaedan (Korea))
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKodae Tong Asia sokkak charyo yon''gu / Yi Songje p''yon.
พิมพลักษณ์Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan, 2018.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา