Found: 16,449  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : 2 ทศวรรษ สศอ. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหก...
พิมพลักษณ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 2554.
เลขเรียก354.6 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : 2 ทศวรรษ สศอ. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554
เลขเรียกส.ร. 338.09593 ศ578ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์แบบง่ายๆ ทำขายก็รวย / นายเกษตร มั่งคั่ง.
ชื่อผู้แต่งนายเกษตร มั่งคั่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2554.
เลขเรียกS654 น64,631.86 ก584ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สตรีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษที่ 20 = 20 women icons of the 20th century / ดวงธิดา ราเมศวร์...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : แพรธรรม, 2554.
เลขเรียกCT3202 .ด53 2554,920.72 ด17ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ทำเลทองขายของตลาดนัด = Golden location for market fair / รัตนวุฒิ เจริญรัมย์.
ชื่อผู้แต่งรัตนวุฒิ เจริญรัมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรข้าวสวย, [2554?]
เลขเรียกHF5475.T5 ร214 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 เคล็ดวิธี : หนีความอ้วนอย่างมีสุขภาพดี / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุพรรษา กอบกุลชัย
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา กอบกุลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส., 2554.
เลขเรียก613.25 ส74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 โลกาวิปโยค? / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปัญญาญาณ, 2554.
เลขเรียกCB161 .ช636 2554,001.9 ช357
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20th century pattern design : textile & wallpaper Jackson, Lesley.
ชื่อผู้แต่งJackson, Lesley.
พิมพลักษณ์New York, N.Y : Princeton Architectural Press, c2011.
เลขเรียก746.0904 J13T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 st century architecture beach Houses / Crafti, Stephen.
ชื่อผู้แต่งCrafti, Stephen.
พิมพลักษณ์Mulgrave :Victoria : Images , 2011.
เลขเรียก7287.72 C885
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ประสบการณ์ผีสุดหลอน / ผีสายสาม.
ชื่อผู้แต่งผีสายสาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปกิณกะ, 2552.
เลขเรียกBF1472.ท9 ผ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2554 100 ปีหลวงพ่อเทียน : บทสวดมนต์และคำแปล / วัดป่าสุคะโต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2554]
เลขเรียกBQ5495 ส52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา