Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 Topics of Korean culture for foreigners / Yang Seung Kuk, Park Seong Chang, An Kyung Hwa
ชื่อผู้แต่งYang, Seung kuk
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijong Press, 2014
เลขเรียก951.95 Y22T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced Korean grammar in practice = 대학 한국어 문법 : 외국인 유학생 을 위한 한국어 문법 설명서 / Kim Min-yŏng ; Hŏ Yong...
ชื่อผู้แต่งKim, Min-yŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2014.
เลขเรียก495.7 Ki49A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChido wa sajin ŭro ponŭn Tonghae wa Tokto / Tokto Yŏn'guso p'yŏn = East Sea and Dokdo through maps a...
พิมพลักษณ์Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2014.
เลขเรียก951.9 Ch533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiary of Dana in Korea = 다나의 한국 생활 일기 / Ko Eun Jung, Kim Dana, Cho Eun Joo.
ชื่อผู้แต่งJung, Ko eun.
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo Pub., 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosa rŭl wihan chunggŭp kyoan = 한국어 교사를 위한 중급 교안 / Kim, Chu-hui ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2014.
เลขเรียก495.7824 Hg239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭi ihae = 한국어 교육의 이해 / Kim, Jong Sup.
ชื่อผู้แต่งKim, Jong sup.
พิมพลักษณ์Seoul : Howa, 2014.
เลขเรียก495.7428 Ki49H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukhak sajŏn = 한국어 교육학 사전 / Sŏul Taehakkyo Kugŏ Kyoyuk Yŏn'guso p'yŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Hau, 2014.
เลขเรียก495.703 En56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHong Tae-yong kwa 1766-yŏn : Chosŏn chisŏnggye rŭl hŭndŭn yŏnhaengnok ŭl ikta = 홍 대용 과 1766년...
ชื่อผู้แต่งKang, Myŏng-gwan.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2014.
เลขเรียก915.115604 Ka16H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI am like a father lion = 나도 아빠 사자 처럼 / Jang Seon Hye.
ชื่อผู้แต่งJang, Seon hye.
พิมพลักษณ์Seoul : Aram, 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's learn Hangeul! : Beginner's book = 열린 한국어 한글 을 배워요! / Han'gugŏ Kyoyuk Yŏllin Yŏn'guhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Hau, 2014.
เลขเรียก495.7428 Le649 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's meet in Busan in autumn = 가을에는 부산에서 만납시다 / Kim Young-il.
ชื่อผู้แต่งKim, Young-il.
พิมพลักษณ์Seoul : Storyzine, 2014.
เลขเรียก915.19 Ki49L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiving as the King of Chosun : Daily life of the Chosun royal family. One = 조선의 왕으로 살아가기 : 조선 왕실의 일...
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do Paju-si : Tolbegae, 2014.
เลขเรียก951.95 Li786 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaldŭl i tora onŭn sigan : Na Hŭi-dŏk sijip = 말들 이 돌아 오는 시간 : 나 희덕 시집 / Na Hŭi-dŏk.
ชื่อผู้แต่งNa, Hŭi-dŏk.
พิมพลักษณ์Seoul : Munhak kwa Chisŏngsa, 2014.
เลขเรียก895.7 Na111M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMonsun oe 8-p'yŏn : 2014-yŏndo che 38-hoe Yi Sang Munhaksang chakp'umjip = 몬순 외 8편 : 2014년도 제 38회 이 ...
พิมพลักษณ์Seoul : Munhak Sasang, 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOegugin ŭl wihan Han'guk kŭnhyŏndae munhaksa = 외국인 을 위한 한국 근현대 문학사 / Pae Kyu-b̆om.
ชื่อผู้แต่งPae, Kyu-b̆om.
พิมพลักษณ์Seoul : Hau, 2014.
เลขเรียก895.7 Pa126O 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา