Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 Topics of Korean culture for foreigners / Yang Seung Kuk, Park Seong Chang, An Kyung Hwa
ชื่อผู้แต่งYang, Seung kuk
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijong Press, 2014
เลขเรียก951.95 Y22T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Chonham P'allada] / Alleksandŭrobich'i Konch'arop'ŭ chiŭm ; Mun Chun-il omgim.
ชื่อผู้แต่งGoncharov, Ivan aleksandrovich.
พิมพลักษณ์[Soul : Tongbuga Yoksa Chaedan], 2014.
เลขเรียก915.19 Go635 2014 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Hyondae Rosia ui haebu] / [Hak-chun Kim, Tok-chun oe Chang].
ชื่อผู้แต่งKim, Hak-chun.
พิมพลักษณ์[Soul-si : Tongbuga Yoksa Chaedan], 2014.
เลขเรียก947.086 Ki49H 2014 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced Korean grammar in practice = 대학 한국어 문법 : 외국인 유학생 을 위한 한국어 문법 설명서 / Kim Min-yŏng ; Hŏ Yong...
ชื่อผู้แต่งKim, Min-yŏng.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2014.
เลขเรียก495.7 Ki49A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChido wa sajin ŭro ponŭn Tonghae wa Tokto / Tokto Yŏn'guso p'yŏn = East Sea and Dokdo through maps a...
พิมพลักษณ์Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2014.
เลขเรียก951.9 Ch533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiary of Dana in Korea = 다나의 한국 생활 일기 / Ko Eun Jung, Kim Dana, Cho Eun Joo.
ชื่อผู้แต่งJung, Ko eun.
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo Pub., 2014.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGet it Korean grammar = [Kyŏnghŭi Han'gugŏ : munpŏp] / Kim Jung-Sup ... [et al.].
พิมพลักษณ์[Seoul] : Hawoo, 2014.
เลขเรียก495.75 Ge394 2014 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGet it Korean listening = [Kyŏnghŭi Han'gugŏ : tŭtki] / Kim Jung-Sup ... [et al.].
พิมพลักษณ์[Seoul] : Hawoo, 2014.
เลขเรียก495.7834 Ge394 2014 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGet it Korean reading = [Kyŏnghŭi Han'gugŏ : Ilki] / Kim Jung-Sup ... [et al.].
พิมพลักษณ์[Seoul] : Hawoo, 2014.
เลขเรียก495.784 Ge394 2014 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGet it Korean speaking = [Kyŏnghŭi Han'gugŏ : mal hagi] / Kim Jung-Sup ... [et al.].
พิมพลักษณ์[Seoul] : Hawoo, 2014.
เลขเรียก495.7834 Ge394(7) 2014 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGet it Korean writing = [Kyŏnghŭi Han'gugŏ : ssŭgi] / Kim Jung-Sup ... [et al.].
พิมพลักษณ์[Seoul] : Hawoo, 2014.
เลขเรียก495.711 Ge394 2014 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosa rŭl wihan chunggŭp kyoan = 한국어 교사를 위한 중급 교안 / Kim, Chu-hui ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2014.
เลขเรียก495.7824 Hg239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭi ihae = 한국어 교육의 이해 / Kim, Jong Sup.
ชื่อผู้แต่งKim, Jong sup.
พิมพลักษณ์Seoul : Howa, 2014.
เลขเรียก495.7428 Ki49H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukhak sajŏn = 한국어 교육학 사전 / Sŏul Taehakkyo Kugŏ Kyoyuk Yŏn'guso p'yŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Hau, 2014.
เลขเรียก495.703 En56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHong Tae-yong kwa 1766-yŏn : Chosŏn chisŏnggye rŭl hŭndŭn yŏnhaengnok ŭl ikta = 홍 대용 과 1766년...
ชื่อผู้แต่งKang, Myŏng-gwan.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2014.
เลขเรียก915.115604 Ka16H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา