Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100% Busan = 백퍼센트 부산 / Shin Joo Hyun.
ชื่อผู้แต่งShin, Joo hyun.
พิมพลักษณ์Seoul : Gangnam-gu, 2017.
เลขเรียก915.19 Sh556O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2018 Taehan Min'guk t'ŭrendŭ = 2018 대한민국 트렌드 / Choi In Su ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kyŏngje Sinmun, 2017.
เลขเรียก951.9 Tw971
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA book that can not be abandoned as much as a book = 책만큼은 버릴 수 없는 선비 / Woo, Eun.
ชื่อผู้แต่งWoo, Eun.
พิมพลักษณ์Seoul : Korea Classic Translation Institute, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeautiful Joan Korean - Intermediate = 이야기로 배우는 아름다운 조안 한국어 - 중급 - 드림위즈 / Lee Kwang-ho, Dohui Kim, P...
ชื่อผู้แต่งLee, Kwang-ho.
พิมพลักษณ์Seoul : Park, 2017.
เลขเรียก495.7824 Le478B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeautiful Joan Korean to learn through story (beginner) = 이야기로 배우는 아름다운 조안 한국어(초급) / Lee Kwang Ho , ...
ชื่อผู้แต่งLee, Kwang ho.
พิมพลักษณ์Seoul : Park, 2017.
เลขเรียก495.7824 Le478Be
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusan eun ttatteutada = 부산은 따뜻하다 : 경부선 종착역.
ชื่อผู้แต่งGeukdong, Ban.
พิมพลักษณ์Seoul : Haengbok Eneoji, 2017.
เลขเรียก951.9 Ge395B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCatalogs of Instituet for the Translation of Korean Classics book 2018 = 한국 고전 서적 번역 기관 목록 2018 / In...
พิมพลักษณ์Seoul : Institute for the Translation of Korean Classics, 2017.
เลขเรียก016.008957 Ca357
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCh'o, chungdŭng mit Han'gugŏ kyosa rŭl wihan Han'gugŏ ŭmun kyoyungnon = 초, 중등 및 한국어 교사 를 위한 한국어...
ชื่อผู้แต่งChŏng-su, Pak.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7824 Ch548C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCh'ŏngch'un ŭi toksŏ : sesang ŭl pakkun wihŏm hago widaehan saenggakdŭl = 청춘 의 독서 : 세상 을 바꾼 위험...
ชื่อผู้แต่งSi-min, Yu.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Ungjin Chisik Hausŭ, 2017.
เลขเรียก028.1 Si588C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGodeung-eo = 고등어 / Gong, Ji-yeong.
ชื่อผู้แต่งGong, Ji-yeong.
พิมพลักษณ์aSeoul : Hainaim, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreedy strawberry uncle = 욕심쟁이 딸기 아저씨 / Kim Yookyung.
ชื่อผู้แต่งKim, Yookyung.
พิมพลักษณ์Seoul : Yellow pig, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugin ŭi saenghwal munhwa 1 : Kwanhon sangje ŭirye wa poksik munhwa = 한국인 의 생활 문화 1 : 관혼 상제 의례 와...
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Chun-sik.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2017.
เลขเรียก306.519 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ, munhwa rŭl mal hada : Han'gugŏ munhwa ŏnŏhak kangŭi = 한국어, 문화 를 말하다 : 한국어 문화 언어학 강의 / Cho ...
ชื่อผู้แต่งCho, Hyŏn-yong 1966-.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch545Ha
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosil yŏt pogi : ch'ogŭp, chunggŭp ŭl wihan hwaltongji = 한국어 교실 엿 보기 초급・중급 을 위한 활동지 /...
ชื่อผู้แต่งHan gug eo gyo yug yeol lin yeong gu hoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Ha Woo, 2017.
เลขเรียก495.782 Ha233H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭl wihan Han'gugŏ parŭm kyoyungnon = 한국어 교육 을 위한 한국어 발음 교육론 / Chong-dŏk Kim.
ชื่อผู้แต่งChong-dŏk, Kim.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา