Found: 179  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสุทธิปริทัศน์ = วารสาร/Serial SUTHIPARITHAT JOURNAL
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
167
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสูบความสุข...ดื่มความสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
168
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องอยู่ในบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
169
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า พระธรรมคำสอน / ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา
ชื่อผู้แต่งฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียก294.34 ฐ332อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
170
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี = Journal of faculty of Education Phetchaburi Rajabhat U...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
171
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพี.เอ็ม. พับลิชชิ่ง, 2522-2560.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
172
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแก่นเกษตร.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2516-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
173
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่บ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแม่บ้าน จำกัด, 2520-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
174
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่และเด็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์หนึ่งเจ็ด, 2520-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
175
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแหล่งธุรกิจ พารวย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
176
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโรงพักเพื่อประชาชน (วารสาร)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
177
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไทย-ภารต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
178
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไทยเนอร์สซิงไทม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิ เจอร์นัล.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
179
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องไม่ลองไม่รู้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา