Found: 56  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องThe word [Map] / Bundesanstalt fur bodenforschun .
ชื่อผู้แต่งBundesanstalt fur bodenforschun .
พิมพลักษณ์Germany : Bundesanstalt fur bodenforschun . 1964.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องThe word [Map] / The delineation of international .
ชื่อผู้แต่งThe delineation of international.
พิมพลักษณ์Indonesia : The delineation of international . 1966.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องThe word [Map] / The delineation of internatonal.
ชื่อผู้แต่งThe delineation of internatonal.
พิมพลักษณ์Washington : The The delineation of internatonal . 1966.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
49
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องWestern canada : compiled and drawn in the cartographic ofthe national geographic society [Map] / Th...
ชื่อผู้แต่งThe national geographic magazine.
พิมพลักษณ์Washington : The National Geographic Magazine. 1966.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องYukon Territory [Map].
ชื่อผู้แต่งCanada. Surveys and mapping branch.
พิมพลักษณ์Ottawa : Surveys and Mapping Branch, 1963.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องความชุกและข้อบ่งชี้ความเสี่ยงของการสึกกร่อนในฟันน้ำนมในเด็กเขตเทศบาลนครขอนแก่น / ภาวีรัตน์ ขวัญศิริก...
ชื่อผู้แต่งภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
52
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องผลของสารอีริโทรซินเจลและแอนโทไซยานินเจลร่วมกับนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์...
ชื่อผู้แต่งมนัสวีส์ ธนะภูมิชัย.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
53
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเชียงคาน & เลย : แผนที่ แผนเที่ยว ครบรส / Dazzle Testeful Travel
ชื่อผู้แต่งแดสเซิล เทสฟูล ทราเวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพนสยาม, [2555]
เลขเรียก915.9034 ด958 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
54
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนงสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.
เลขเรียก371.33 ส481ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
55
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่ตัวเมืองกรุงเทพ [map] / กรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่ลาว [Map].
พิมพลักษณ์[Lao] : แผนที่แห่งชาติลาว, 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา