Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ [computer file] : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
เลขเรียกLC41 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องASEAN Do’s and Don’ts [computer file] = โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning Package)/ [...
ชื่อผู้แต่งจิรประภา อัครบวร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2558.
เลขเรียกDS523.2 จ493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องProceedings 1st National and International conference on administration and management [computer f...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวิจัยเรื่อง บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21 [computer file] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558.
เลขเรียกLA1221 ล761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องปฎิทินเทศกาลงานประเพณี ปี 2558 [computer file] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องปฏิทินเทศกาลงานประเพณีปี ... [computer file] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องปลอดภัยเมื่อใช้ยาจากเภสัชกร:โรคหืดสังเกตุสาเหตุและป้องกันอยางไร [Computer file].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องราชันผู้พลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมือง/ Sudha Shah, เขียน ; สุภัตรา ภูมิประภาส, แปล.
ชื่อผู้แต่งซาห์, สุดาห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 24 ซม.
เลขเรียก923.1591 ซ29ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง [Computer file] : บทเรียนจาก 40 หมู่บ้าน = The study ...
ชื่อผู้แต่งธันวา จิตต์สงวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 2558.
เลขเรียกHN700.55.Z9.C6 ธ477
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่(สำหรับตลาดยุโรป) ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา