Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHae chil muryŏp = 해 질 무렵 / Sŏg-yŏng Hwang.
ชื่อผู้แต่งHwang, Sŏg-yŏng.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan gug eo bal eum kwa mun beob = Introduction to Korean pronunciation and grammar = 한국어 발음과 문법 / Yu...
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Yun-gon.
พิมพลักษณ์Seoul : Ha u, 2015.
เลขเรียก495.78241 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk ŏnŏhak yŏn'gu wa Han'gugŏ kyoyuk = 한국 언어학 연구 와 한국어 교육 / Kang Ŭn-guk oe.
ชื่อผู้แต่งKang ŭn-guk oe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2015.
เลขเรียก495.7 Ka16H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHarvard's 4:30 A.M. = 청소년 을 위한 하버드 새벽 4시 반 : 최고 의 대학 이 청소년 에게 들려 주는 꿈 과 행복 수업 / Xiuying Wei, Chi-ŭn...
ชื่อผู้แต่งWei, Xiuying.
พิมพลักษณ์Seoul : Raisŭ Meik'ŏ, 2015.
เลขเรียก378.1 We415H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHwang Sŏg-yŏng ŭi Han'guk myŏngdanp'yŏn 101 = 황 석영 의 한국 명단편 101 / Hwang, Sŏg-yŏng ...[et al].
ชื่อผู้แต่งHwang, Sŏg-yŏng.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHwang Sŏk yŏng ŭi Hanʹguk myŏng tanp'yŏn 101. 04, P'ongnyŏk ŭi kŭndaehwa / Hwang Sŏk yŏng ...
พิมพลักษณ์P'aju-si : Munhak Tongne, 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIkta : Kim Yŏng-ha wa hamkke hanŭn yŏsŏt nal ŭi munhak t'amsa = 읽다 : 김 영하 와 함께 하는 여섯 날 의 문학 탐사 ...
ชื่อผู้แต่งKim, Young-ha 1968-.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2015.
เลขเรียก895.7 Ki49I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIyagi ro paeunŭn Han'gugŏ = 이야기 로 배우는 한국어 / Mi-suk Kim, Sŭng-yŏn Chŏng, Chi-yu Hwang.
ชื่อผู้แต่งKim, Mi-suk.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2015.
เลขเรียก495.7824 Ki49I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJeong-uineun iginda : baebyeonhosa beobjoinsaeng = 정의는 이긴다 : 배변호사 법조인생 =Justice Wins : Boat Lawyer L...
พิมพลักษณ์Seoul : Book vine, 2015.
เลขเรียก306.34209519 Je54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKakkŭm ŭn kyŏkhage oerowŏya handa : nae sam ŭi chuin i toenŭn munhwa simnihak = 가끔 은 격하게 외로워야 ...
ชื่อผู้แต่งChŏng-un, Kim.
พิมพลักษณ์Kyŏnggo-do P'aju-si : 21-segi Buksŭ (Buk Isibil), 2015.
เลขเรียก155 Ch548K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean language education story to raise dreams together: The 9th Korean and Korean culture educatio...
พิมพลักษณ์Seoul : Ho-woo, 2015.
เลขเรียก495.7824 Kr84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean poinŭn VOCA / Hwang Chae-wŏn, Pak Sug-yŏng, Hwang Mi-yŏn.
ชื่อผู้แต่งHwang, Chae-wŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Hangulpark, 2015.
เลขเรียก495.7824 Hw991K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean vocabulary practice for foreigners : beginning level = [Oegugin ul wihan Han'gugo ohwi yonsu...
พิมพลักษณ์[Seoul] : Yonsei University Press, 2015.
เลขเรียก495.781 Ko84 2015 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKoun chip = 고운 집 / Ch'oe Ch'i-wŏn ; Yi Sang-hyŏn.
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Ch'i-wŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2015.
เลขเรียก895.708 Ch545K 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMal hada : Kim Yŏng-ha ege tŭnnŭn sam, munhak, kŭl ssŭgi =말하다 김영하에게 듣는 삶, 문학, 글쓰기 / Young-ha K...
ชื่อผู้แต่งYoung-ha, Kim.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2015.
เลขเรียก895.735 Yo78
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา