Found: 701  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCh'ŏngch'un ŭi toksŏ : sesang ŭl pakkun wihŏm hago widaehan saenggakdŭl = 청춘 의 독서 : 세상 을 바꾼 위험...
ชื่อผู้แต่งSi-min, Yu.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Ungjin Chisik Hausŭ, 2017.
เลขเรียก028.1 Si588C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCh'ŏnmin yeinŭi samkwa yesurŭi kwejŏk = 천민 예인의 삶과 예술의 궤적 / Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2007.
เลขเรียก791.0519 Ch548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChamatdeon bangkwinevn eodiro kasseulkka? = ชามัดตอน พังกวีนึน ออดีโร คัสซึลก๊า? / Lee Ye-hwi & Jeon...
ชื่อผู้แต่งLee, Ye-hwi.
พิมพลักษณ์Seoul : JnC Books, 2006.
เลขเรียกAC147 L43 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChangbok i Ch'angdae wa hamkke hanŭn Yŏrha ilgi = 장복 이 창대 와 함께 하는 열하 일기 / Pak Chi-wŏn wŏnjak, Ka...
ชื่อผู้แต่งPak, Chi-wŏn wŏnjak.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
เลขเรียก915.1 Pa152C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChanges in ancient civilization and groups of inhabitants in the basin of Liaohe River = จุงกุก ทงบ...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2008.
เลขเรียกDS782.5 C43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChangsi esŏ matʻŭ kkaji kŭnhyŏndae sijang kyŏngje ŭi pyŏnchʻŏn = 장시 에서 마트 까지 근현대 시장 경제 의 변천 ...
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2007.
เลขเรียก380.09519 Ch456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChayŏn kwa chŏngsŏng ŭi sanmul, uri ŭmsik = 자연 과 정성 의 산물, 우리 음식 / Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2006.
เลขเรียก641.59519 Ch512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChejŏng chip = 제정 집 / Yi Tal-ch'ung.
ชื่อผู้แต่งYi, Tal-ch'ung.
พิมพลักษณ์Seoul : Han'guk Kojŏn Pŏnyŏgwŏn, 2013.
เลขเรียก895.7108 Yi44C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChido wa sajin ŭro ponŭn Tonghae wa Tokto / Tokto Yŏn'guso p'yŏn = East Sea and Dokdo through maps a...
พิมพลักษณ์Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2014.
เลขเรียก951.9 Ch533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChodeung moolri hwahak saengsaeng kyokwaseo = โชดึง มูลรี ฮวาฮัก แซงแซง กโยกวาซอ / Jeong Chang-hoo...
ชื่อผู้แต่งJeong, Chang-hoon.
พิมพลักษณ์Seoule : Wisdom House, 2009.
เลขเรียกQ163 J46 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChosŏn hugi ŭi chŏngch'i = 조선 후기 의 정치 / Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do Kwach'ŏn-si : Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe, 2003.
เลขเรียก951.902 Ch551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChosŏn wang toksal sakŏn : Choson wang toksalsŏl ŭl tullŏssan sumanŭn ŭihok kwa susukkekki = ...
ชื่อผู้แต่งYi, Tŏg-il.
พิมพลักษณ์Seoul : asan Chʻodang, 2005.
เลขเรียก951.9 Yi51C 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChŏnggŭl malli : Cho Chŏng-nae changp'yŏn sosŏl = 정글 만리 : 조 정래 장편 소설. / Chŏng-nae Cho.
ชื่อผู้แต่งCho, Chŏng-nae.
พิมพลักษณ์Seoul : Haenaem, 2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChŏnjaeng ŭi kiwŏn esŏ sanghŭn kkaji = 전쟁 의 기원 에서 상흔 까지 / Kuksa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2006.
เลขเรียก951.9 Ch548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChungguk munmyong tam'won gongchong kwa sonsa kogohak yon'gu hyonhwang punsok = จุงกุก มุนมยองทัมวอ...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2008.
เลขเรียกDS741.65 C48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา