Found: 701  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
691
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYŏulmul sori : Hwang Sŏg-yŏng changp'yŏn sosŏl = 여울물 소리 : 황 석영 장편 소설 / Hwang, Sŏg-yŏng.
ชื่อผู้แต่งHwang, Sŏg-yŏng.
พิมพลักษณ์Kyŏnggi-do P'aju-si : Ch'angbi, 2014.
เลขเรียก895.7 Hw991Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
692
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYuen mirae pogosŏ 2030 = The millennium project 2030 =유엔미래보고서 2030 / Pak Yŏng-suk ... [et al.].
พิมพลักษณ์Seoul : Home, 2012.
เลขเรียก909.83 Pa152Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
693
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYugyojŏk sayu wa sam ŭi pyŏnch'ŏn = 유교적 사유 와 삶 의 변천 / Kuksa P'yŏnch'an Wiwŏnhoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Tusan Tonga, 2009.
เลขเรียก181.119 Yu94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
694
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYulgok chip = 율곡 집 / Yi I Chiŭm, Kim T'ae-wan.
ชื่อผู้แต่งYi, I chiŭm.
พิมพลักษณ์Seoul : Institute for the Translation of Korean Classics, 2013.
เลขเรียก181.112 Yi51Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
695
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYunesŭk'o sŏnjŏng Han'guk ŭi segye munhwa yusan = 유네스코 선정 한국 의 세계 문화 유산 / Yi Chong-ho.
ชื่อผู้แต่งYi, Chong-ho.
พิมพลักษณ์Seoul : Puk K'araban, 2015.
เลขเรียก306.095 Yi51Y
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
696
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYurop kwa Miguk ui Tong Asiasa kyoyuk = ยูรอบกวา มีกุกเก ทงอาชีอาชา ยุก / Han Un-sok ...[et al.] c...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2009.
เลขเรียกDS511 Y87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
697
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhou shu suishu waiguo zhuan yi zhu = โจวซู สุยซู ว่ายกว๋อจ้วนอี้จู้ / Northeast Asian History Fou...
พิมพลักษณ์Seoul : Northeast Asian History Foundation, c2010.
เลขเรียกDS735 Z46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
698
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง방귀시합 = เสือและลูกพลับแห้ง / Lee, Ji - Min.
ชื่อผู้แต่งLee, Ji - min.
พิมพลักษณ์Korean : Bridge Publishing, 2011.
เลขเรียกPZ90.K6 L477 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
699
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง서강 한국어 = Sŏgang Han'gugŏ =Sogang Korean 4A / Kim Sŏng-hŭi ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Sŏgang Taehakkyo Kukche Munhwa Kyoyugwŏn Ch'ulp'anbu, 2015.
เลขเรียก495.7824 Sg682
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
700
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง한국어 교실 엿 보기 : 교사용 지침서 중급 = Hanʾgugŏ kyosil yŏt pogi : kyosayong chichʻimsŏ chunggŭp / Han'gugŏ ...
พิมพลักษณ์Seoul : Han'gugŏ Kyoyuk Yŏllin Yŏn'guhoe, 2013.
เลขเรียก495.7824 Ha233
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
701
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง한국어 교실 엿 보기 : 교사용 지침서 초급 = Han'gugŏ kyosil yŏt pogi : kyosayong chich'imsŏ ch'ogŭp / Han'gugŏ K...
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo, 2013.
เลขเรียก495.7 Ha239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา