Found: 407  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคน กิน อยู่ เป็น [จุลสาร] / พระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตโต].
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตโต].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2553.
เลขเรียกBQ พ4ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างพลังอำนาจในตนเองของสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒน...
ชื่อผู้แต่งธัญธิตา พุ่มอิ่ม, 2517-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกWC503.7 ธ6ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเกตพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งธัญญรัตน์ ลุนานัต.
เลขเรียก372.1102 ธ452ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเรื่องสรรพเสียงแห่งอิสลามในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / [จัดโดย] โครงการภูมิภาคศึกษา สำ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โครงการ, 2549 [2006].
เลขเรียกBP63.อ72 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ทั่วราชอาณาจักร / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกHC445 ส6ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์, 2557.
เลขเรียก610.7362 ม192ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการรักษามะเร็งตับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนำคลื่น / โดย พรทิพย์ แก่งอินทร...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ แก่งอินทร์, 2528-.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกWI735 พ4ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังความคิด / วิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารมวลชน, 2532.
เลขเรียก153.42 ว313ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
189
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกินอย่างไรไม่อ้วน [videorecording] / นายแพทย์เฉก ธนะสิริ.
ชื่อผู้แต่งเฉก ธนะสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี จำกัด, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิ๊กให้วุ้นแล้วลุ้นรัก = Bite / C.j. Tosh.
ชื่อผู้แต่งC.j. tosh.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซเทอเดย์ , 2549.
เลขเรียกน ซ332ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะผ่านเลยไป : ทบทวนทิศทางการพัฒนา ในสายตาของคนเมืองเลย [จุลสาร] / พันธกานต์ ตงฉิน.
ชื่อผู้แต่งพันธกานต์ ตงฉิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, 2554.
เลขเรียกHN พ6ก 2554,915.9304 พ115ก 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้าน: ข้อคิดเห็นจากวิศวกรเรื่องบ้าน/ อรุณ ชัยเสรี ที่ปรึกษา.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิชาการ. สาขาวิศวกรรมโยธา
เลขเรียก690 ค123ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
193
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องก้านกล้วย [videorecording] = Khan Kluay / บริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล ; Kantana Animation.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พรีเมี่ยม ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม : เสม พริ้งพวงแก้ว / กองบรรณาธิการ นิยดา เกียรติยิ่งอังศุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา, 2554.
เลขเรียกRD728.ส74 ข23 2554,W84 ข3 2554,926.1 ส56ข 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา