Found: 407  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไป [electronic resource] / โดย ธนพร นวลตา.
ชื่อผู้แต่งธนพร นวลตา.
เลขเรียก510 ธ ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
197
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคนรักบ้าน ชุด อพาร์ตเม้นต์ไม่บาน [videorecording] / ภัทรพล เวทยสุภรณ์, ดำเนินรายการ.
ชื่อผู้แต่งภัทรพล เวทยสุภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ่ง คอร์ปอเรชั่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
198
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคนเล่นของ [videorecording]. / ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน), 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
199
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคลายเครียดด้วย ไทเก๊ก โยคะ-สมาธิ [videorecording] = สุพล โล่ห์ชิตกุล.
ชื่อผู้แต่งสุพล โล่ห์ชิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ / อะฟีฟ อับดุลฟัตตาฮฺ ฏ็อบบาเราะฮุ เขียน ; ซากี.
ชื่อผู้แต่งอะฟีฟ อับดุลฟัตตาฮฺ ฏ็อบบาเราะฮุ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม = Authorware 5 Attain / วิจารณ์ สงกรานต์.
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ สงกรานต์.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2542.
เลขเรียก371.334 ว519ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง วงจรไฟฟ้า = Computer Assisted Instruction for Electric Circuit / สุรัชต...
ชื่อผู้แต่งสุรัชต์ เพิ่มพูนผลิตผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2543.
เลขเรียกคก 140035 ส856ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์มืออาชีพ มะม่วงนอกฤดู / พานิชย์ ยศปัญญา รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพานิชย์ ยศปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2542.
เลขเรียก634.43 พ596ค2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
204
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคำบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการจัดการงานวิจัย [computer file] / โดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช.
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
205
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคำบรรยายเรื่อง แนวคิดในการจัดการความรู้ และ ตกผลึกการจัดการความรู้ [computer file] / โดย ศ. นพ. วิจา...
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ธุรกิจ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bangkokstation Network Company Limited, 2552.
เลขเรียกHF ค6 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาค...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพโรจน์ วายุภาพ, 2559.
เลขเรียกKPT1710 พ993 2559,347.593 พ993ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแบบเอเชีย : ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม = Thinking @ Asian / ไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล.
ชื่อผู้แต่งไพศาล สุริยะงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549.
เลขเรียกHC445 พ95 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณแม่สืบสะเด็ด ตอน แกะรอยพี่เลี้ยงปริศนา = A mommy-track mystery : The Big Nap ; แปลโดย วาริน นิลศิ...
ชื่อผู้แต่งวอลด์แมน, อเยลเล็ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bear Publishing, 2545.
เลขเรียกนว. ว366ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
210
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือ + CD Photoshop CS2 Workshop [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / ทัศยาภรณ์ เกื้อหนุน.
ชื่อผู้แต่งทัศยาภรณ์ เกื้อหนุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น ; 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา