Found: 407  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
242
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องดรีมทีม [videorecording]= Dream Team / Avant.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ / จัดทำโดย กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2553.
เลขเรียก294.3444 ก318ต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
244
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องตำราการตรวจโรคทั่วไป ฉบับ CD-ROM [videorecording]= Hospital in Home / นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งสุรเกียรติ อาชานุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ / วชิร คชการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียก617.46 ต367 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย= Social Skills for Early Childhood 5(2-4-3).
ชื่อผู้แต่งสุขุม เฉลยทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550.
เลขเรียก372.21 ส744ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
248
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต่อการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / ของ ลักษณา ฤทธาคนี.
ชื่อผู้แต่งลักษณา ฤทธาคนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 2547.
เลขเรียก370.1931 ล226ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
249
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทามรายอ่ะ = A timeline / คัตโตะ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งคัตโตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2556.
เลขเรียก808.882 ค252ท 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
250
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำแผนที่คนไทย-อภิวัฒน์ประเทศไทย [จุลสาร] / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2554.
เลขเรียกHD ป4ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
251
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนที่เป็นสุขและถูกต้อง / พระพรหมมังคลาจารย์ (หล่องพ่อปัญญานันทภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์ (หล่องพ่อปัญญานันทภิกขุ). 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550?].
เลขเรียก294.3444 พ355ธ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
252
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องนาฏศิลป์ไทย : การแสดงนาฎศิลป์ไทย ชุด ที่ ๕ รำวงมาตรฐาน [videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรม ฉบับพิเศษ ช้างผู้เสียสละ / สถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันลันลือธรรม, [2545].
เลขเรียก294.308 น597 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
254
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านและเทพนิยายเกาหลี / ซูซาน คราวเดอร์ ฮัน.
ชื่อผู้แต่งฮัน, ซูซาน คราวเดอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , [2553?].
เลขเรียก398.209519 ฮ234น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
255
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบรรยายพิเศษเรื่อง "การสร้างและใช้องค์ความรู้ในสังคมไทย" [computer file] / โดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช.
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา