Found: 407  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบริหารกาย คลายปวดเมื่อย สำหรับคนทำงาน [videorecording] / ปราศณิศา.
ชื่อผู้แต่งปราศณิศา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่ (ผู้ำจำหน่าย), 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบารมีสิบชาติ / พินิจ หุตะจินดา, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียก294.308 ช512บ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
258
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบุคลิคภาพดี เสริมความมั่นใจ [videorecording] / อมรรัตน์ เนตรมุกดา.
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ เนตรมุกดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่ จำกัด, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุญเจิม ใบตอง กับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประชาธิปไตย [จุลสาร] / โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2553.
เลขเรียกJC ว6ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุรุษไตรภาค : พนมเทียน / จอมพราน ฝีมือฉมัง.
ชื่อผู้แต่งจอมพราน ฝีมือฉมัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, ม.ป.ป.
เลขเรียก928.95911 จ34บ ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : Cake [จุลสาร] / รุ่งนภา สุดถนอม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุดถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT ร7ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : Sushi [จุลสาร] / รุ่งนภา สุดถนอม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุดถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT ร7ซ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระทงรักษ์โลก [จุลสาร] / บุษกร เข่งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งบุษกร เข่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT บ7ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระทงลดโลกร้อน [จุลสาร] / ปรัชญา แพมงคล.
ชื่อผู้แต่งปรัชญา แพมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2553.
เลขเรียกTT ป4ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
265
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระบองเพชร [จุลสาร] / รุ่งนภา สุดถนอม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุดถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT ร7ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระเป๋าตุ๊กตาใส่สตางค์ [จุลสาร] / รุ่งนภา สุดถนอม.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุดถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2553.
เลขเรียกTT ร7ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : กระเป๋าแต่งไอเดีย [จุลสาร] / รจนา เชื้อชม.
ชื่อผู้แต่งรจนา เชื้อชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2554.
เลขเรียกTT ร2ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : ดอกไม้กิ๊บเก๋วัยทีน [จุลสาร] / สมบูรณ์ ประเสริฐสุข.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ประเสริฐสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2552.
เลขเรียกTT ส4ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : ดอกไม้แท็ตติ้ง [จุลสาร] / รุ่งนภา วงษ์โชติสกุล.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา วงษ์โชติสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2554.
เลขเรียกTT ร7ด 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประดิดประดอย : ตุ๊กตาผ้าสักหลาด [จุลสาร] / ปาริศรา.
ชื่อผู้แต่งปาริศรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2553.
เลขเรียกTT ป64ต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา